DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 97     <-- 97 -->        PDF

IN MEMORIAM


ROMAN CHYLAK, dipl. inž. šum.
(1909—1990)


Četiri godine nakon tragične smrti
svog sina Vladimira, također šumara i
aktivnog člana delničkog Šumskog gospodarstva,
shrvan dugom i teškom bolešću
ali i životnim nedaćama u Ortopedskoj
bolnici u Kraljevici 25. svibnja
preminuo je Roman Chylak, dipl. inž.
šumarstva. Urna s njegovim pepelom sahranjena
je uz prisuće rodbine i njegovih
kolega na zagrebačkom groblju Mirogoj
30. svibnja 1990.


Pokojnik je rođen 7. prosinca 1909. godine
u Velikoj Gorici na domak Zagreba.
Okončavši tu pučku školu svili osam razreda
srednje škole polazi u Drugoj muškoj
realnoj gimnaziji, na kojoj maturira
1928. godine. Kako je još kao dječarac
s ocem išao u lov, zavolivši šume i slobodno
živuće životinje bez dvoumljenja
upisuje studij šumarstva na Gospodarsko-
šumarskom fakultetu Sveučilišta ;:


Zagrebu. Diplomirao je 6. veljače 1934.
godine. Pripadajući dakle malobrojnoj
ali časnoj plejadi šumarskih stručnjaka
koja je svoja teoretska znanja sticala
sredinom razdoblja između dva svjetska
razaranja, a praktična u prvoj poslijeratnoj
obnovi ratom opustošene zemlje,´ pokojnik
je nama mlađima bio učiteljem
i uzorom. Do dolaska u našu sredinu, u
šumom bogati Gorski kotar, svako radno
mjesto, svako radilište, bili su mu
osnova za vlastito stručno usavršavanje
i obogaćivanje. Prenoseći sve to, a nadasve
mar i samoprijegor, na suradnike
i mlađe kolege i naše šume ostale su
očuvane unatoč bolesnim deformacijama


modernog doba.


Svoj radni vijek otpočeo je 1934. godine
u Baranji, u čuvenim beljskim lovištima
koje je od velmože E. F. Hohentzolerna
preuzeo poslije prvog svjetskog
rata Beli dvor Kraljevine Jugoslavije.
Prve tri godine bio je učenikom na daleko
znanog stručnjaka za uzgoj jelenske
divljači Kolomana Šal era. Godine 1938.
teška srca napušta taj »lovački raj« i
prima dužnost upravitelja Šumarije Zavalje
kraj Bihaća otočke imovne općine.
Pat prekida zvjezdane staze mladog šumara
i lovca. Slijedi mobilizacija pa dugogodišnje
zarobljeništvo u Njemačkoj.


Poslije oslobođenja 1945. godine prvo
radno mjesto dobiva u Titovoj Korenici,
a potom u Raiću, Okučanima i Staroj
Gradiški. 1947. prima dužnost upravitelja
Šumarije Velika kraj Slavonske Požege,
da bi 1949, prešao u Drvnu industriju
Vojnić, a zatim u Slavonsku Požegu gdje
1951. godine postaje prvim upraviteljem
novo osnovane šumarije. Nemirna duha
željan promjena i novih izazova godine
1955. odlazi u Bosnu, najprije u Šumsko
gospodarstvo Tuzla a potom u Prijedor
za »prvog inženjera« uzgajanja šuma. O


431
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 98     <-- 98 -->        PDF

tim godinama pošumljavanja goleti i
melioracija degradiranih sastojina pokojnik
se vazda s ponosom sjećao, a pri
kasnijim stručnim ekskurzijama u te
krajeve rado je pokazivao pažnje vrijedna
djela svojih ruku i uma.


Godine 1961. na osobnu molbu direktora
novo osnovanog Šumskog gospodarstva
Delnice inž. Stanka Tomaševskog
pokojni Chylak dolazi u Delnice, gdje
prima dužnost tehničkog direktora gospodarstva.
Tu njegovo veliko iskustvo i
znanje dolaze do punog izražaja. Iako je
pretežno radio na poslovima iskorišćavanja
šuma nisu mu izmicali ni zahvati
vezani za obnovu šuma i lovstvo. To je
djelatnosti naročito oživljavao na našem
priobalju i otocima, diveći se iskonskoj
snazi bora i izvorne kamenjarke u sivilu
kamenjara — prvi koji ga ozelenjava i
druga koja ga ukrašava. Za ime inž. Chylaka
vezani su za goranske prilike izuzetno
veliki zahvati na rekonstrukciji panjače
u Pintarici kraj Gerova, počeci eksploatacije
»mrtvog kapitala« u do tad
neotvorenim šumama risnjačkog, platačkog
masiva, procvat sporednih šumskih


djelatnosti, osnivanje fazanerije u Ćunskem
i podizanje ograđenog uzgajališta
za muflone i jelene lopatare u Punta Križa
na otocima Cresu i Lošinju i dr.


Svoja stručna znanja prenosio je na
mlađe kolege i puteni pisane riječi te
kroz nastavu na Srednjoj šumarskoj školi
u Delnicama. Brojne napise o ugljenarenju,
racionalnom korišćenju šumskih
prometala, pošumljavanju goleti i dr. objavio
je u informatoru »Drvosječa«, a napise
iz lovne privrede u zagrebačkom
»Lovačkom vjesniku«. Kako je pridavao
veliko značenje šumskim i lovnogospodarskim
osnovama zauzimao se, i u tome
uspijevao, da te poslove obavljaju
ponajbolji kadrovi u sprezi s znanošću.
I nakon umirovljenja 1972. godine pokojnik
je rado posjećivao svoj »radni
dom« u Supilovoj 32 u Delnicama. Veselili
su ga uspjesi onih koji su nastavili
njegovo djelo.


Sad kad ga više nema među nama
ne ostaje nam drugo nego da mu iskažemo
hvalu, poštovanje i pietet prema
njegovu životu i radu.


A. Frković