DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 95     <-- 95 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 25. srpnja 1990. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž. dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir
Prpić, dr. Nikola Komlenović, dr. Tomislav Prka, mr. Božidar Pleše, Viktor
Wolf, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka
Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za siječanj-lipanj 1990. godine.
3.
Tekuća pitanja: visina Zakupnine u Šumarskom domu, uvjeti za korišćenje
dvorana, godišnja pretplata za Šumarski list za 1990. godinu, cijene tiskanica
i drugo.
Ad. I.
Zapisnik 13. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Pregled o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište po pojedinim
stavkama prihoda i rashoda dala je Vlatka Antonić, a posebne komentare o
uzrocima i posljedicama ostvarenih rezultata u poslovanju dao je Ivan Maričević.
Naglašeno je u izlaganju da ostvareni rezultati iako su pozitivni, ne osiguravaju
potrebna financijska sredstva za izvršenje planiranih zadataka za 1990.
i za podmirenje režijskih troškova, koji su osjetno povećani a na koje se može
utjecati u datim uvjetima — odlukama Predsjedništva i aktivnostima Stručne
službe. Ukupni prihodi za prvo polugodište 1990. godine ostvareni su s indeksom
107, a rashodi s indeksom 88.


Analizom poslovanja za razdoblje od 1981. do 30. lipnja 1990. godine utvrđeno
je da su prihodi po pojedinim stavkama naših aktivnosti (Izdavačka djelatnost


— Šumarski list i unificirane tiskanice, održavanje Šum. doma, društveno-stručne
i dr.) u odnosu na rashode ostvarivani u nepovoljnijem kretanju. Prihvaćeno je
obrazloženje o poslovanju i ocjena da je potrebno usvojiti odluke o povećanju
pretplate za Šumarski list, cijena tiskanicama, visini zakupnina i dr.
Ad. 3.


Usvojene su odluke:


1.
0 razlici akontacije za pretplatu na Šumarski list za 1990. godinu:
a) zazaposlene razlika iznosi 50,00 dinara
b) za radne organizacije razlika iznosi 600,00 dinara.
429
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 96     <-- 96 -->        PDF

2.
Visina autorskih honorara za Šumarski list od 01. kolovoza 1990. godine
uvećava se za 40%.
3.
Visina mjesečne zakupnine po 1 m- od 1. kolovoza 1990. godine uvećava se
za 117%.
4.
Cijene tiskanicama od 01. kolovoza 1990. godine uvećavaju se za 60!´/(l.
5.
Cijene dvorana od 1. kolovoza 1990. godine uvećavaju se za 60",,.
6.
Vrijednost boda za mjesec srpanj 1990. godine iznosi 25,85 dinara.
7.
Za zajedničke aktivnosti Saveza i Društva Zagreb odobravaju se sredstva
u iznosu 2.500,00 dinara.
Pod ovom točkom dnevnog reda vodila se je rasprava o posebnim aktivnostima
Tehničkog centra za drvo — uvjetima za organiziranje konzorcija u
cilju racionalnog korištenja svih potencijala za unapređenje i razvoj prerade
drva. Prihvaćen je prijedlog da Predsjedništvo Saveza inicira sastanak na tu
temu sa zainteresiranim predstavnicima naše struke i društva.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Predsjedništva
(Ivan Marićević, dipl. inž. v. r.) (Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.)