DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 92     <-- 92 -->        PDF

KNJIŽEVNO DJELO
MILANA KRMPOTIĆA


U korpusu suvremene hrvatske književnosti
javljaju se i pisci, koji po svom
profesionalnom određenju gotovo da odudaraju
od uobičajene predodžbe o umjetniku
književne riječi, budući da se pretpostavlja
kako je ova vrsta čovjekovoga
stvaralaštva manje-više predestinirana za
aktere, što su u tješnjoj vezi s onim djelatnostima,
što inkliniraju humanističkim
interesnim kategorijama.


Naravno da su takva shvaćanja objektivno
bilo svjesne bilo nesvjesne predrasude,
i to iz jednostavnog razloga, što
u povijesti svake nacionalne književnosti,
odnosno u povijesti evropske i svjetske
književnosti nalazimo stvaratelje,
koji pripadaju naj različiti j im zanimanjima.
To važi i za područje šumarstva, iz
kojega se u hrvatskoj književnosti najrezonantnije
i najafirmativnije identifi


cirao istaknuti realistički pisac Josip Kozarac,
inače inženjer šumarstva.


U grupi književnih stvaralaca, što se
regrutiraju iz redova šumarskih inženjera
je i suvremeni hrvatski književnik Milan
Krmpotić, čija je književna avantura
tim apostrofiranija, pošto se ona konkretizira
u gradu Senju i Hrvatskom primorju,
koji su dali takve istaknute književne
stvaratelje, kao što su to između
ostalih Pavao Rittcr Vitezović, Silvijc
Strahimir Kranjčević, Vjenceslav Novak,
Milutin Cihlar Nehajev, a u najnovije vrijeme
i nekolicina pisaca različitih naraštajnih
određenja, koji se u ovom ili onom
obliku potvrđujju u tokovima suvremenih
hrvatskih prozaika i pjesnika, pa i
pukih poletaraca.


Diplomirani inženjer šumarstva Milan
Krmpotić je zacijelo jedan od najnadarenijih
pisaca, što se oglašavaju iz t/.v.
senjskoga književnog kruga, koji je dosad
dao evidentne književne potvrde, odnosno
napisao već tolike stranice proze
i poezije, što se u hrvatskom primorju
sve više zamjećuju.


Milan Krmpotić rodio se u Veljunu
kod Senja 2. rujna 1945. Osnovnu školu
polazio je u Mrzlom Dolu i Krivom Putu,
srednju šumarsku školu u Dclnicama,
a diplomirao je na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1971. godine.
Radio je u Šumarijama Tablanac, Krasno
i Senj, te u OOUR-a za uzgoj i zaštitu
šuma — Senj. Jedan je od zaslužnih za
pošumljavanje kraških goleti, kao i zza
stanje šumskih sastojina na području općine
Senj te za uspješan rad Velebitskoga
botaničkog vrta i rezervata, u čijoj Komisiji
za pređlaganje stručnih mjera i
nadzor djeluje od 1973. Tajnik je Senjskoga
književnog ognjišta, društva za
književnost i kulturu od njegova osnutka
1982. i glavni urednik njegovih izdanja
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 93     <-- 93 -->        PDF

od 1985. te glavni i odgovorni urednik
senjskog časopisa za književnost i kulturu
»Usponi« od 1985. Piše poeziju i prozu
za odrasle i djecu. Tekstove objavljuje
u publikacijama: Galeb (1983, 1984, 1987),
Usponi (1985—1989), Smilje i bosilje (1985),
Lovački vjesnik (1985, 1988), Modra lasta
(1987), Osvit (1989), Kultura, Varšava
(1989) i drugdje. Dosad je objelodanio:
Skamenjene svirale, Senj 1978; Stope,
Rijeka 1980; Knjiga s devet naslova (rukovet
»Luči«), Senj 1982; U grudi zemlje,
Rijeka 1985; Zapisi iz ograda, Senj 1987;
Zeleni vjetar, Rijeka 1987; Slomljivi, Senj
1989; Kuća hrtova, Karlovac 1990. i publikaciju
Velebitski botanički vrt i rezervat
(u povodu 10- i 20-te godišnjice osnutka)
s više autora, Zagreb 1977. i 1987.


Književni rad Milana Krmpotića, odnosno
sve ono što je dosad objavio, može
se već u ovom trenutku koliko-toliko
vrednovati, nezavisno od toga što se on
kao pisac još razvija, pa se logično o
njegovom književnom radu ne može dati
neki cjelovitiji i konačniji sud. Milan
Krmpotić je nedvojbeno književni stvaralac
koji se postojano trudi da iz mogućnosti
svojega smisla za književno iskazivanje
iznudi maksimum. To on čini
već više od desetak godina isprobavajući
svoje književne sklonosti, inzistirajući
pretežno u stihovnoj i pripovjedačkoj formi,
što je najbolji dokaz, kako se u njegovim
unutrašnjim svjetovima oplođuje
doista nešto spontano, što traži načina
da ostavi svoje osebujne tragove na bjelinama
papira. Ono bitno što ide u prilog
Milanu Krmpotiću kao piscu je činjenica,
da on sve znalačkije i ležernije
ovladava fabularnim osjenčavanjima tema
kojima se prožme, odnosno da sve
spretnije i vještije inscenira funkcional


ni i dinamični dijalog i druga strukturalna
rješenja, pomoću kojih valja što adekvatnije
predočiti zahvaćenu životnu
građu. Njegova književna manira sretna
je sinteza tradicionalnih, gotovo dobrih
realističkih iskaznih modifikacija i jezgrovite
moderne proze, što je zacijelo rezultat
i inteligentno percipirane književ


ne lektire i vlastitog napora da tome dade
nekakav svoj osobni]i pečat.


Tematski krugovi Milana Krmpotića
su objektivno podosta raznoliki i na svoj
način još uvijek tragalački, što je manje-
višc normalno za svakog pisca, koji stremi
k ambicioznijim projekcijama kontroverznih
životnih realiteta. U svojoj
knjizi pjesama »Skamenjene svirale« on
slikovito demonstrira impresivne i gotovo
jedinstvene ljepote senjsko-velebitskog
područja, no možda istodobno još više
svoju nestrpljivu osjećajnost i duhovnost,
što je ohrabrujući nagovještaj zaključka,
da u njemu egzistira jedna osjećajna
i nemirna duša, koja pokušava da
se naspram životnih istina i ljepota koliko-
toliko preciznije odredi. U knjizi pjesama
»U grudi zemlje«* Milan Krmpotić
kao da dobiva neki snažniji unutrašnji
polet u težnji da analitičnije i univerzalnije
prodre u životne tajne i ljepote, što


se u njega usijecaju:


Iz dana u dan život


svojim neumoljivim dlijetom


u mramornom monumentu


kleše naša pogurena, poprsja.


(Klesarska igra)


Krmpotićeva pak knjiga proznih tekstova
»Slomljivi« zbir je priča o zgodama i
nezgodama naših ljudi, o njihovim nezavidnim
socijalnim situacijama i u krajnjem
smislu o nekim ljudskim životnim
sudbinama u nas, odnosno na naš način.
U njoj je nedvojbeno još očiglednije autorovo
sazrijevanje na osobnom životnom
iskustvenom planu, kao i potvrđivanje
njegova umijeća da doista književnički
piše, što je jedna od najhitnijih pretpostavki
za svakoga onog što se je osmjelio
da uroni u avanturu književnoga stvaranja.
Neprijeporno je da svaka nova
Krmpotićeva knjiga jasno predočava koliko
on još uvijek u koječem kao pisac
tapka na mjestu i koliko se on kao pisac
razvija, no istini za volju valja priznati,
da on u dimenzijama svoga dosad iskazanog
književno nadarenog naboja, sve


više napreduje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Sintetski kazano, književnik Milan
Krmpotić postojano uspijeva aktivirati u
sebi jednu gotovo lančanu demonstraciju
vlastitog osjećaja i doživljavanja samoga
sebe i nekih životnih sadržaja oko sebe.
To možda samo po sebi nije ništa posebno
novo, no ono je prirodom Krmpotićeve
osebujne verzije doživljenog, njegovih
emocijskih i refleksijskih naboja doista
nešto što čitatelja razbuđuje nečim
svježim i zanimljivim. Sve ono što je Milan
Krmpotić podastro u svojim polivalentnim
književnim tekstovima uvjerljivo
anticipira njegove mogućnosti pisca,
koji će, nadamo se razložno, u slijedu svoje
književne avanture, dati još napora da
potvrdi svoju privrženost ambiciji ove
vrste, za koju se podosta zdušno opredijelio.


Dr. Dragomir Eabii!


MILAN KRMPOTIĆ


U GRUDI ZEMLJE


U onim sretnim trenucima


kada se prepun nade


tražim
uvijek me neki poriv


u grudu zemlje vraća.


U grudi zemlje
lice je svemira.


Iskopam stih
iz njene tvrde zbilje


i kriknem: To sam!


* Rukopis je nagrađen na natječaju Riječkog
književnog i naučnog društva.
Ali ne, to jeka
mog zatočena glasa
iz dubine zemljine tajne
odjekuje.


MALOJ LIPI


Sretna si mala lipo
jer iz dana u dan
hitaš u nebo.
Kad jednom zauvijek zapneš
na nekoj konačnoj visini,
nemoj tugovati.


Sa visina
pogledi kao ptice lete,
ali se ptice
na širinama gnijezde.


Bez širina nebeskih
niti žarke zvijezde
zvjezdane ne bi bile.


Bez širina
ostaje samo tupa
praznina visina.


Ne tuguj radi visina
mala lipo.
Rodi širinom
po cijeloj visini.
Tvoj cvijet će opit´
neku dobru dušu,
što će u hladu trudna počinuti.


U tomu sretnom času
urast ćeš sva u zvijezde.


428