DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 92     <-- 92 -->        PDF

KNJIŽEVNO DJELO
MILANA KRMPOTIĆA


U korpusu suvremene hrvatske književnosti
javljaju se i pisci, koji po svom
profesionalnom određenju gotovo da odudaraju
od uobičajene predodžbe o umjetniku
književne riječi, budući da se pretpostavlja
kako je ova vrsta čovjekovoga
stvaralaštva manje-više predestinirana za
aktere, što su u tješnjoj vezi s onim djelatnostima,
što inkliniraju humanističkim
interesnim kategorijama.


Naravno da su takva shvaćanja objektivno
bilo svjesne bilo nesvjesne predrasude,
i to iz jednostavnog razloga, što
u povijesti svake nacionalne književnosti,
odnosno u povijesti evropske i svjetske
književnosti nalazimo stvaratelje,
koji pripadaju naj različiti j im zanimanjima.
To važi i za područje šumarstva, iz
kojega se u hrvatskoj književnosti najrezonantnije
i najafirmativnije identifi


cirao istaknuti realistički pisac Josip Kozarac,
inače inženjer šumarstva.


U grupi književnih stvaralaca, što se
regrutiraju iz redova šumarskih inženjera
je i suvremeni hrvatski književnik Milan
Krmpotić, čija je književna avantura
tim apostrofiranija, pošto se ona konkretizira
u gradu Senju i Hrvatskom primorju,
koji su dali takve istaknute književne
stvaratelje, kao što su to između
ostalih Pavao Rittcr Vitezović, Silvijc
Strahimir Kranjčević, Vjenceslav Novak,
Milutin Cihlar Nehajev, a u najnovije vrijeme
i nekolicina pisaca različitih naraštajnih
određenja, koji se u ovom ili onom
obliku potvrđujju u tokovima suvremenih
hrvatskih prozaika i pjesnika, pa i
pukih poletaraca.


Diplomirani inženjer šumarstva Milan
Krmpotić je zacijelo jedan od najnadarenijih
pisaca, što se oglašavaju iz t/.v.
senjskoga književnog kruga, koji je dosad
dao evidentne književne potvrde, odnosno
napisao već tolike stranice proze
i poezije, što se u hrvatskom primorju
sve više zamjećuju.


Milan Krmpotić rodio se u Veljunu
kod Senja 2. rujna 1945. Osnovnu školu
polazio je u Mrzlom Dolu i Krivom Putu,
srednju šumarsku školu u Dclnicama,
a diplomirao je na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1971. godine.
Radio je u Šumarijama Tablanac, Krasno
i Senj, te u OOUR-a za uzgoj i zaštitu
šuma — Senj. Jedan je od zaslužnih za
pošumljavanje kraških goleti, kao i zza
stanje šumskih sastojina na području općine
Senj te za uspješan rad Velebitskoga
botaničkog vrta i rezervata, u čijoj Komisiji
za pređlaganje stručnih mjera i
nadzor djeluje od 1973. Tajnik je Senjskoga
književnog ognjišta, društva za
književnost i kulturu od njegova osnutka
1982. i glavni urednik njegovih izdanja