DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 91     <-- 91 -->        PDF

OESTERREICHISCHE
FORSTZEITUNG
Juni 6/1990.


Oesterreichische Forstzeitung svake
godine broj za mjesec lipanj posvećuje
jednoj temi. Ove godine je posvećen
Tjednu šume ´90 (Woche des Waldes
´90) s temom »šuma i divljač«. Na uvodnom
je mjestu kratak osvrt, na svega
jednoj stranici, Franza Fischer a »Šuma
i divljač — u sukladnosti ili u suprotnostima?
« To je pitanje posebno danas
aktualno, kada šume stradaju od
imisija i kada posušena stabla treba zamijeniti
novim, sastojine pomladiti. U
času pomlađivanja sukobljavaju se šuma
s divljači, jer ova otežava pomlađivanje
obgrizanjem mladica. Ako navedemo autorov
tekst, da je »samo 37% površina za
pomlađivanje u prosjeku za cijelu Austriju
zaštićeno, 5% ogradama a 32% pojedinačnom
zaštitom«, mislim, da imademo
i odgovor na postavljeno pitanje.


U ovom broju nalaze se članci i iz
drugih područja šumarstva, a od tih bilježimo
samo o gradnji puteva. O toj temi
tri su članka, koji obrađuju minimalni
ekološki standard kod gradnje, koliko
su šumske ceste razarajući činilac
te o gradnji puteva kao nužnom elementu
šumskog gospodarstva. Tako čitamo,
da je za glavne šumske putevc dovoljna


širina 3 met., da je potrebna dobra odvodnja,
kosine trebaju biti stabilne i ozelenjene,
a miniranje treba obaviti najpažljivije,
sa što manje razbacanog materijala.
Podsjećamo, da je u istom listu,
tada zapravo Allgemeine Forstzeitung-
u, 1985. godine također pisano o toj
temi (v. Šum. list br. 9—10/1985., str.
517.).


Navedimo još, da Hans Jorg Z e i tlinge
r objavljuje iscrpan prikaz velelisne
(rane) i malolisne (kasne) lipe. Kaka
u Šumarskoj enciklopediji nema podatka
o nadmorskoj visini do koje pojedina
uspijeva, navodimo ih iz tog članka.
Velelisna lipa uspijeva do 1000 m
nad morem, a malolisna do 1500 m (što
je značajno za sadnju ove vrste i u parkovne
svrhe). Lipu smatramo slavenskim
drvom. Međutim kod Zeitlingera čitamo,
da lipu spominje i Ovidije u svojim Metarfozama
a od vremena Karla Velikog


(IX. stoljeće) u Srednjoj Evropi gotovo
u svakom selu nalazila se lipa pod kojom
su se sakupljali žitelji prigodom zborova
ili svečanosti. Navodi i lipu u mjestu
Neustadt am Kocher u Wurtcnbergu, kojoj
se starost cijeni na 1000 godina a
bila je poduprta sa 100 stupova. Jedna
grana koja se odlomila imala je sedam
hvati drva.
Oskar PIŠKORIĆ