DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 90     <-- 90 -->        PDF

metodologije za određivanje kemijskog
sastava drva.


Giordano u XV. poglavlju obrađuje
klasifikaciju drvnih proizvoda s odgovarajućim
normama od trupaca do ploča
na osnovi vizualnih elemenata kao i na
osnovi nedestruktivnih ispitivanja za konstrukcijsko
drvo. U XVI. poglavlju statistički
obrađuje potrošnju drva (tehničkog
drva i goriva) u razdoblju 1947 ... 1983
(37 godina).


XVII. poglavlje bavi se upotrebom
otpadaka i sporednih šumskih
proizvoda. Giordano G. opisuje i klasificira
otpatke i mogućnosti njihove upotrebe,
a napose energctsko-toplinskim iskorištavanjem;
ukratko opisuje i njihovo
kemijsko iskorištavanje. Palm a G. obrađuje
pluto, njegov sastav i svojstva,
pridobivanje, obradu i izradu raznih proizvoda
te proizvodni kapacitet i potrošnju
u Italiji. Giordano opisuje iskorištavanje
proizvoda sekrecije (smole, mana,
šećeri, gume, bojadisala, eterička ulja),
materijala za treslovine (štavila), jestivih
plodova (napose kestena, pinjola, lješnjaka
itd.), panjevine velikog vrijesa te materijala
za pletenje.
Vol. 3, Drugi dio — To je najopširnija
knjiga ovog djela, s 1020 stranica, 16 slika
i prilogom od 648 mikrofotografija crnobijelih
te 336 fotografija u bojama eksotičkih
vrsta drva izvan teksta.


Najopširnije poglavlje XVIII, nakon
kraćih uvodnih napomena o uvozu tropskih
vrsta drva u Evropu i o metodama
raspoznavanja vrste drva, sastavljeno je
iz opisa (monografija) raznih vrsta drva
koje se javljaju u talijanskoj potrošnji,
razvrstanih po područjima, sa podjelom
na četinjače i listače a tamo gdje postoje
i kotiledone na talijanske, evropske i
u Italiji plantažirane eksotičke vrste, afričke
vrste, sjeverno-američke vrste, centralno-
i južno-američke (latinsko-američke)
vrste, azijske vrste i oceanijske vrste.


Od eksotičkih vrsta unijete su samo
one koje su u Italiji već u trajnoj upo


trebi i one, za koje postoji potencijalna
mogućnost upotrebe u budućnosti sa stanovišta
svojstava, zalihe i mogućnosti dobave.
Svaka vrsta unijeta je pod imenom
iz normirane nomenklature talijanske
standardizacije (Norme UNI) ili pod »pilotskim
« imenom, najčešće iz nomenklature
ATIBT, u otsutnosti u talijanskoj.
Dalje, za svaku vrstu slijede lokalna imena,
naučno (botaničko) ime, zona proizvodnje
(a za ekzote i mogućnost nabave),
karakteristike stabla i debla, makroskopske
i mikroskopske karakteristike drva
sa mikro fotograf i jama u prilogu (za ekzote
je histološku strukturu i mikrofotografije
razradila Edlmann-Abbate M. L.,
dok su za domaće vrste i neke ekzote ti
podaci u Vol. 1), fizikalna i mehanička
svojstva, trajnost, obradivost (za umjetno
sušenje navedena je oznaka odgovarajućeg
režima po engleskom institutu u
Princes Risborough po Vol. 2, Prvi dio)
i područja upotrebe. Za domaće vrste prikazani
su i histogrami iskorišćavanja po
pokrajinama za 39 posljednjih godina. Napose
je iznijet popis svih naziva opisanih
vrsta drva na kraju knjige. Sveukupni
broj opisanih vrsta je 396.


U drugom dijelu tog poglavlja opisuju
se svjetske šumarske zalihe s naročitim
osvrtom na mogućnost dobave drva
u Italiju te popis vrsta koje po izgledu
ili po drugim svojstvima mogu zamijeniti
cijenjene domaće vrste drva u upotrebi.


Opisanih pet knjiga može se smatrati
krunom životnog djela ovog velikog,
svjetski priznatog šumarskog i drvarskog
stručnjaka i naučenjaka, a njihova je vrijednost
upotpunjena mnogobrojnim originalnim
podacima i rezultatima istraživačkog
rada instituta kojeg je on osnovao
i vodio do svoje visoke starosti. Prof.
Giordan o je danas emeritus fiorentinske
univerze i direktor talijanskog instituta
za drvo.


R. Cividini