DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Giordano, G. i suradnici: TECHNOLOGIA
DEL LEGNO (Tehnologija drva), II. izdanje,
Edit. Unione Tipografico-Editrice Torinese.
Torino 1981—1988.


Nedavno je izašao zadnji svezak (tom)
naslovnog krupnog djela u II, popunjenom
i proširenom, izdanju na preko 5000
stranica u pet knjiga i stvarno je najveće
djelo te vrste na svijetu. U čitavom
djelu, kako je i u Uvodu napomenuto,
u obzir uzima se posebno osebujnost talijanske
drvne privrede, koja se sastoji
u prevladavanju brzorastućih vrsta u domaćoj
proizvodnji (topole, eukalipti) i
uvoza tropskih vrsta kao sirovina za mehaničku
preradu. Djelo je namijenjeno
kao udžbenik univerzitetskim studentima
te kao priručnik visokoškolovanih stručnjaka.


Vol. 1. — La Materia prima obrađuje
drvo kao materiju i sirovinu te sadrži
tekstove o drvnom staničju, stablima i
njihovim dijelovima, obliku i normalnoj
strukturi debla, makroskopskim i mikroskopskim
svojstvima drva, greškama i
kvarenju drvne tvari, fizikalnim i mehaničkim
svojstvima, toplinskom raskrajanju
i gorenju. Iscrpno i sistematski obrađena
je makro-i mikro-morfologija,
struktura, sastav staničnih stijenki i drva
te estetska svojstva.


Autor i tekstova u ovom svesku, u
kojem je tekst popraćen sa 751 slikom,
98 tabela i 4 lista sa slikama u boji, su:


E. Orlandini-Bandini, M. L. Edlmann-Abbate,
A., Messeri, A. Gambetta-Moriondo,
R. Nardi-Berti, A. Rambelli i L. Uzielli.
Svojstvenost knjige je naročito u ključu
za raspoznavanje i anatomskoj sistematici
glavnih domaćih vrsta drva i nekojih
egzotei s originalnim mikrofotografijama.
Velika pažnja i opseg (432 stranice)
posvećena je greškama i biodegra


daciji drva, s obiljem originalnih fotografija,
koje je autor snimio prilikom svojih
mnogobrojnih putovanja kroz šume
širom svijeta. Među greškama naći ćemo
i one svojstvene za tropske vrste drva,
kao: upredenost žice, meko srce, inbark,
jaka užlijebljenbst, šupljine ispunjene
konkrecijama, odebljanja itd. Opširno su
zahvaćene unutrašnje napetosti s rezultatima
istraživanja autora i njegovih suradnika.
Vrlo opširan paragraf o biodegradaciji
opisuje također i načine i sredstva
za borbu protiv napadaja. Radi sve šire
upotrebe tropskih vrsti drva donosi se sistematika
štetnosti nekih vrsta
po ljudsko zdravlje a sa slikama
u bojama opširno je obrađen problem
promjena boje i starenja drva. Odnos drvo—
voda, sa varijacijama u raspodjeli
vode i higroskopnosti po vrstama, povezan
je sa prirodnim sušenjem. Za određivanje
utezanja prikazana je i originalna
metoda mjerenjem kutnog utezanja a
naročita pažnja posvećuje se silama bubrenja
i njegovim praktičnim posljedicama
te smanjivanju nestabilnosti drveta.
Interesantni su opisi računanja nominalne
gustoće bez određivanja volumena te
odnosa masa/volumen u praksi nedestruktivnim
metodama. Proces izgaranja, sa
podacima o ogrjevnoj snazi i karbonifikaciji,
odvaja se od paragrafa o odnosima
drvo—toplina. Odnos drvo—elektricitet
upotpunjen je sa piezoelektričkim
svojstvima i opisom električkog mjerenja
vlažnosti drva. U odnosu drvo—zvuk daje
se naročiti naglasak na zvučnu izolaciju
i na pojam rezonancije. O habanju, trenju,
permeabilnosti i difuziji dani su glavni
pojmovi. Poglavlje o elasticitetu i
mehaničkim svojstvima obrađeno je sintetski
no dovoljno iscrpno sa svim njihovim
varijacijama uslijed unutrašnjih i
vanjskih faktora.