DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 84     <-- 84 -->        PDF

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
Vol. 25, Zagreb 1989.


Ovaj svezak Glasnika za šumske pokuse
zapravo je zbornik o sušenju šuma
hrasta lužnjaka, jer od 16 priloga
samo četiri su izvan toga područja. Stoga
ćemo najprije upoznati se s prilozima
koji se odnose na te šume, a zatim
s ostalim.


O sušenju hrasta lužnjaka ovi su radovi:


B. Prpić : Sušenje hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Hrvatskoj u svjetlu
ekološke konstitucije vrste,
A. Vranković i F- Bašić: Neki
rezultati pedoloških istraživanja u poremećenim
ekosistemima hrasta lužnjaka
u Hrvatskoj,
Đ. Rauš i J. Vukelić: Rezultati
komparativnih istraživanja šumske vegetacije
na području hrasta lužnjaka,


S. Matić : Uzgojne mjere u sastojinama
narušenim sušenjem hrasta lužnjaka,
A. Pranjići N. Lukić: Prirast
stabala hrasta lužnjaka kao indikator
stanišnih promjena,
Š. Meštrović: Uređivanje šuma hrasta
lužnjaka zahvaćenih sušenjem,


A. P.B. Krpan : Neke značajke sušenja
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
sa stanovišta eksploatacije šuma,
U. Golubović: Ekonomske posljedice
sušenja sastojina hrasta lužnjaka,
K. O p a 1 i č k i: Utjecaj faune tla na fiziološku
kondiciju i sušenje hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.),
M. Glavaš : Fitopatološka istraživanja
uzročnika sušenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.),
M. H a r a p i n: Utjecaj defolijacije
na sušenje hrastovih nizinskih šuma, i
S. Matić : Intenzivne prorede i njegov
utjecaj na stabilnost, proizvodnost
i pomlađivanje sastojina hrasta lužnjaka.
Druga četiri priloga su:


A. Krstinić: Selekcija klonova
stablastih vrba podesnih za osnivanje
kultura u Posavini,
I. Đuričić, Šumsko uzgojne karakteristike
hrasta kitnjaka (Quercus petraea
Liebl.) na Kalniku,
I. Mrz i jak : Uspijevanje običnog
bora (Pinus sylvestris L.), crnog bora (Pi-
nus nigra Am.) i američkog borovca (Pinus
strobus L.) na bujadnicama i vrištinama
Korduna, i
Đ Rauš i Ž. Španjol: Prilog
bibliografiji prirodoslovnih radova na otoku
Rabu.


Ograničenost prostora u Šumarskom
listu ne dopušta opširniji prikaz iznijete
problematike te preporučamo,
da se s time svi šumari, a i izvanšumarski
krugovi, neposredno upoznaju iz ovog
Glasnika. To više, što svaka šumar


* Iz popisa literature izostavljen prvi izvještaj
o pokusnoj plohi »Točak« kojeg je u šumarskom
listu 1973. br. 1—2 objavio dipl. inž. Srećko
Vanjkovi ć pod naslovom »Rezultati ranog rasta
i prirasta pet vrsta četinjača u šumskom predjelu
»Točak«.