DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 8     <-- 8 -->        PDF

UVOD


Vrijednost šuma spačvanskog bazena je za šumskogospodarske i općekorisne
funkcije neprocjenljiva i golema za našu zemlju, pa zbog toga nije
čudo da su te sastojine stalno pod nadzorom, stručnim tretmanom i znanstvenim
interesom šumarskih stručnjaka.


U užem smislu riječi pod ŠUMSKIM BAZENOM SPAČVA smatramo suvisli
kompleks nizinskih šuma u slivnom području rijeke Spačve i Studve.


Spomenuto područje je u zemljopisnom pogledu smješteno uz lijevu
obalu Save, (jugoistok-jug) na potezu od Županje do granice sa SR Srbijom,
dalje je s istočne strane omeđeno republičkom granicom sve do sela Nijemci,
zatim sa sjevera omeđuje spomenuto područje tvrda cesta Nijemci—
—Komletinci—Otok i konačno sa sjeverozapada granica teče ljetnim putem
od Otoka do Županje. Tako ograničeno područje tvori valovitu ravnicu, ispresijecanu
rječicama i potocima. Ukupna površina šuma iznosi 39789 ha.


Mi smo istraživanja spomenutih šuma započeli prije 20 godina i kontinuirano
ih otada provodimo svake godine. Za to smo vrijeme uočili njihov
nagli sukcesivni razvitak. Smatramo da je taj problem vrlo interesantan za
šumarsku privredu, pa ćemo ga nastojati obraditi i što jasnije prikazati.


Želimo upozoriti na važnost profilne i plošne nivelacije, tj. na povezanost
šumskih zajednica i sastojina s oblikom terena, što je došlo do punog izražaja
u položenim poprečnim (sjever-jug) i uzdužnim (istok-zapad) nivelmanskim
profilima, kojih dužina ukupno iznosi oko 70 km.


Slijedeći te profile na terenu, mi smo paralelno s nivelacijom obavili
kartiranje šumskih zajednica i na taj način oblike terena povezali s postojećim
šumskim zajednicama te utvrdili pravilnost pojave pridolaska određenih
šumskih zajednica s pojedinim oblicima mezoreljefa i mikroreljefa.


METODA RADA


Prilikom naših vegetacijskih istraživanja služili smo se općepoznatom
metodom Ciriško-monpelješke škole Braun-Blanqueta. Koristili smo se i
usporednim podacima drugih autora o podzemnoj vodi, a i svim ostalim
podacima relevantnim za problematiku našeg rada.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


SINEKOLOŠKO-SINDINAMSKI ODNOSI ŠUMSKIH ZAJEDNICA


SPAČVANSKOG BAZENA


»Osnovni sinekološki uvjeti šumskih zajednica u istraživanom području
određeni su već samim smještajem (položajem) šumskog bazena Spačva.
Zauzimajući golemo područje na lijevoj obali Save, spomenute šumske zajednice
su se razvijale u međusobnom utjecaju jedne zajednice na drugu,
kao i utjecajem svih biljnih zajednica na životnu sredinu (biotop) u kojoj se
razvijaju. Na taj način je u potpunosti došlo do izražaja skupno (sinekološko)
djelovanje svih ekoloških faktora žive i nežive prirode.


342