DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 78     <-- 78 -->        PDF

OSVRTI


POVODOM DISERTACIJA MILANA GLAVAŠA I JOSE
VUKELIĆ A NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U ZAGREBU


Krasno-velebitsko


mjesto, zavičaj


zaslužnog prof. Milana


Anića — neiscrpno


vrelo mladih


šumarskih znanstvenika


Milan GLAVAŠ


Pred Komisijom za obranu disertacije kolega Milan Glava š je krajem
listopada 1988. god. uspješno obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: »Istraživanja
parazitske gljive Elytroderma torresjuanii Diamandis et Minter na
borovim iglicama u Dalmaciji«. Disertacija je nastala, rekao je promotor prof,
dr. Josip K i š p a t i ć, na temelju višegodišnjih sustavnih istraživanja novijih
oboljenja iglica alepskog bora i pinije uzrokovanih gljivom Elytroderma torres-
juanii Diamandis et Minter na području cijele Dalmacije. Tijekom razvoja
bolesti na iglicama se razvijaju tipični simptomi u intervalu od imperfektnog
stadija gljive (piknide) u proljeće do savršenog (histeroteciji) u jesen, na što
utječu brojni biotski i abiotski faktori. Detaljno je istražena morfologija i taksonomija
piknida i histerotecija, klijavost askospora i uvjeti za infekciju iglica.
Štetnost gljive određena je orginalnim metodama, kao i interakcija s drugim
gljivama koje na nju utječu kao faktori prirodne kontrole. I na kraju promotor
konstatira da dobiveni rezultati predstavljaju vrijedan znanstveni doprinos mikološkoj
znanosti i praktičnom šumarstvu za našu i druge mediteranske zemlje.


Kolega Milan Glavaš rođen je 3. studenoga 1945. god. u Krasnu. Nakon
završene osnovne škole u rodnom mjestu, donosi čvrstu odluku da se upiše u
srednju šumarsku školu u Delnicama, čemu se roditelji nisu protivili. Za vri