DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

18. Tržište drvom i proizvodima prerade
18.1.
Trgovačka razmjena i njena tendencija po proizvodima i po geografskim
zonama
18.2.
Efekti nacionalnih politika i međunarodnih ugovora na produkciju, preradu
i trgovinu drva
18.3.
Efekti konkurencije između materijala i između izvora celuloze na potražnju
drva
18.4. Perspektive razvoja u kratkom vremenu sektora šuma — drvna industrija
POGLAVLJE F


INSTITUCIJE I POLITIKA


19. Šumarska administracija
19.1. Odgovornosti i strukture administrativne na nivou ministarstva
19.2. Modernizacija i decentralizacija šumarske administracije
20. Privatni sektor
20.1.
Sumovlasnici: njihova profesionalna organizacija, prenošenje njihovog nasljeđa
20.2. Mala poduzeća za šumarske radove i za valorizaciju šumskih proizvoda
20.3. Radna snaga u šumarstvu
20.4. Udruženja seljačkih zadruga, šumovlasnika i komunalna
20.5. Udruženja za obranu okoliša i zaštitu šuma
20.6. Uloga nedržavnih organizacija i drugih grupa privatnih udruženja
21. Javni sektor šumarstva
21.1. Zemljišne zajednice
21.2. Administrativne strukture za upravljanje javnim sektorom šumarstva
22. Šumarska politika i planiranje
22.1. Metode i strukture za uspostavu nacionalnih šumarskih politika
22.2.
Planiranje u šumarstvu i njegova integracija u socijalno ekonomski razvojni
plan
22.3. Mogućnosti šumarske politike posebno zakon i institucije financijske i
porezne
23. Školovanje i obrazovanje u šumarstvu
23.1.
Školovanje visokog kadra
23.2. ´Školovanje šumarskih tehničara
23.3. Školovanje šumskih radnika
23.4. Školovanje vlasnika šuma
23.5.
Informiranje i upoznavanje javnosti
24.
Istraživanja u šumarstvu
24.1. Zaključci i bilansa kongresa IUFRO u Montrealu
24.2. Drganizacija istraživanja tropskih šuma — prioritetna tema
408