DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

12. Uređivanje šuma
12.1. Novi trendovi u informatizaciji uređivanja šuma
12.2. Uređivanje tropskih šuma
12.3.
Uređivanje šuma kojih glavna uloga nije proizvodnja drva: cijena i socio-
ekonomski dobici
12.4.
Uređivanje osjetljivih ekosistema poplavnih šuma, porječja, šuma na velikim
visinama
12.5. Šumsko poljsko uređivanje
13. Sadnja i pošumljivanje
13.1. Materijal za reprodukciju, genetske melioracije
13.2. Izbor i sadnja vrsta i provenijencija u funkciji mjesta i cilja
13.3. Sadnja vrsta brzoga rasta u tropskoj zoni
13.4. Pošumljivanje degradiranih tala
13.5. Uzgajanje umjetnih sastojina
14. Gospodarenje faunom
14.1. Istraživanje ravnoteže poljsko-šumsko-faunističke u umjerenoj zoni
14.2. Gospodarenje faunom u tropskoj zoni
14.3. Prilagodba zakona i ustanova u cilju uspostave boljeg gospodarenja faunom
14.4. Uzgoj divljači
14.5. Socio-ekonomsko značenje faune
POGLAVLJE E


ŠUMA EKONOMSKO NASLJEĐE


15. Šumski proizvodi
15.1. Sadašnje saznanje i perspektiva u upotrebi šumskih dobara
15.2. Kontrola prihoda i potrajnosti šumskih dobara
15.3. Iskorišćivanje šuma i očuvanje okoliša
15.4.
Produkcija, berba, prerada, komercijalizacija i promocija sporednih šumskih
proizvoda
16. Drvo — izvor energije
16.1. Proizvodnja, sječa, komercijalizacija drva za energiju
16.2. Upotreba drva za domaćinstvo i sitnog tehničkog drva
16.3. Perspektiva upotrebe drva za energiju
17. Drvo za primarnu preradu
17.1. Proizvodnja i komercijalizacija drva za preradu i industriju
17.2. Cijena drva (primarne sirovine)
17.3.
tehnološka evolucija i valorizacija primarne sirovine
17.4. Pritisak za lokalnu valorizaciju drva
17.5. Perspektive evolucije šumarske industrije
17.6.
Drvo za preradu tropa: sadašnje stanje, lokalna valorizacija, perspektive
upotrebe