DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 72     <-- 72 -->        PDF

6. Ekosistem i genetski resursi
6.1. Zaštita i gospodarenje šumskim ekosistemima
6.2. Zaštita i gospodarenje genetskim šumskim resursima
6.3. Socio-ekonomska vrijednost bioloških faktora
6.4. Uloga teledetekcije u praćenju ekosistema
6.5. Mehanizmi međunarodnog financiranja zaštite šuma
POGLAVLJE C


STABLO I ŠUMA U UREĐENJU OKOLIŠA


7. Integralno uređenje okoliša
7.1. Uređivanje šumskih površina i integracija akcija šumara u razvoju okoliša
7.2. Ravnoteža
između poljoprivrednog zemljišta i šuma. Slučaj industrijskih
zemalja: napuštena poljoprivredna, pošumljivanje
7.3.
Ravnoteža između poljoprivrednog zemljišta i šuma. Slučaj nerazvijenih
zemalja: krčenje šuma i podizanje kultura
7.4. Problem zemljišta u tropskoj zoni
7.5. Agrošumarstvo: uloga, značenje i promocija
8. Uređivanje slivova
8.1. Uloga šuma u planini: tehnički aspekti
8.2.
Interakcija između visokih i niskih područja: ekonomski aspekt
9. Borba protiv širenja pustinje
9.1. Plan razvoja u tropskim aridnim zonama
9.2. Tehnike obnove ekosistema šumskih pašnjaka u aridnoj zoni
9.3. Specifičnosti formiranja kadrova za razvoj aridnih zona
10.
Socijalna, kulturna i pejsažna funkcija stabala i šuma
10.1. Stablo i zelene površine u urbanoj sredini
10.2. Podizanje i uređenje zelenog pojasa na periferiji
10.3. Šuma i pejsaž
10.4. Šuma, kultura i zajednica
POGLAVLJE D


UPRAVLJANJE ŠUMSKIM NASLJEĐEM


11.
Procjena šumskih resursa i praćenje njihovog razvoja
11.1.
Prilagodba nacionalne i pod nacionalne inventarizacije šuma potrebama
planiranja
11.2. Nove statističke metode za procjenu i analizu šumarskih inventarizacija
11.3. Teledetekcija kao sredstvo inventure i procjena šumskih resursa
11.4. Upotreba geografskog informacijskog sistema (GIS) u šumarstvu