DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


DESETI SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES


Deseti svjetski šumarski kongres održava se u Parizu (Francuska) od 17. do


26. rujna 1991. godine u Kongresnoj Palači, Park Maillot pod motom: »ŠUME
NASLJEĐE ZA BUDUĆNOST«.
Slijedeći osnovni moto, program Kongresa je podijeljen u 25 tema i 95 pitanja
grupiranih u 6 područja od A do F kako slijedi:


POGLAVLJE A


ŠUMA ZAŠTITNIK NASLJEĐA


1. Šuma i klima
1.1. Šuma i mikroklima
1.2. Odnos površina pod šumom i bez šume prema klimi
1.3. Utjecaj eventualnog zagrijavanja atmosfere na šumu
1.4. Produkcija šuma i kruženje atmosfere
2. Zaštita tla i vodenih resursa
2.1. Šumska hidrologija
2.2. Interakcija šuma — tlo
2.3. Prevencija i kontrola erozije i prirodnih rizika
3. Procjena koristi koje daje šuma s ekonomskog i socijalnog aspekta
3.T. Slučaj industrijskih zemalja
3.2. Slučaj nerazvijenih zemalja
POGLAVLJE B


ZAŠTITA ŠUMSKOG NASLJEĐA


4. Zaštita od biotskih i abiotskih utjecaja
4.1. Protiv atmosferskih onečišćivača
4.2. Protiv klimatskih nepogoda
4.3. Protiv bolesti i insekata
4.4. Protiv prevelikog iskorišćivanja
5. Protupožarna zaštita
5.1 Prevencija i borba
5.2. Uloga vatre u uzgajanju
5.3. Posljedice ekološke i ekonomske od požara
405