DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*2:581.5 (497.1).001 Sum. list CXIV (1990) 341


SUKCESIJA ŠUMSKE VEGETACIJE U BAZENU SPAČVA
U RAZDOBLJU 1970—1989. GOD.


Đuro RAUŠ*


SAŽETAK: Autor je obradio sinekološko-sindinamske odnose
šumske vegetacije spačvanskog bazena u 1971. g., a dao je i shematski
prikaz predviđenoga sukcesijskog razvoja šumske vegetacije
u bazenu Spačva (graf. 1). Radi čvrstog povezivanja razvojašumske vegetacije sa sinekološkim faktorima istraživanog područja
autor je položio oko 10 km nivelmanskih vlakova u pravcuI-Z i S-J (vidi kartu 1) te je na njima 1971. godine kartirao šumsku
vegetaciju, izražavajući povezanost: reljef — tlo — voda — vegetacija.
S obzirom na promjene sinekoloških faktora koje su se
desile u posljednjih 20 godina, a naročito na pad nivoa podzemnevode i inače isušivanje spačvanskog bazena različitim hidromelioracijama,
došlo je do nagle promjene u šumskoj vegetaciji, tj. ubrzana
je prirodna sukcesija razvoja od vlažnijih ka sušim šumskim
zajednicama. Predviđena progresivna sukcesija u graf. 1. potvrđena
je, ali i ubrzana zbog naglog isušivanja spačvanskog bazena
(pad nivoa podzemne vode, izostanak poplavnih površinskih vođa).
Na dijelu priloženih shema (1—4) nivelmanskih vlakova prikazana
je promjena u šumskoj vegetaciji, a i u rekapitulaciji tablica
1—4, iz kojih je vidljivo da je za 21% povećan udio, tzv. suših
biljnih zajednica, i to:


Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1971 i
Genisto eletae-Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971
na račun smanjenja vlažnijih biljnih zajednica: Genisto eletae-
Quercetum roboris caricetosum remotae Horvat 1938 (16,8%),
šume poljskog jasena (0,20%), šume crne johe (0,30%) te drugihpovršina (3,9%).


Taj prirodni sukcesivni pomak razvoja šumskih zajednica u
bazenu Spačva dešava se kontinuirano (bez nekih lomova i sušenja
u sastojinama Spačve) pa ga kao takva treba prihvatiti i
stručnim radovima oko obnove sastojina koristiti. Sukcesivni razvoj
šumske vegetacije spačvanskog bazena ide u pravcu klimaksa,
tj. u pravcu razvoja najvrednije klimatogene zajednice hrasta lužnjaka
i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris typicum
Rauš 1971). Autor u radu donosi podatke i komentar nivoa podzemnih
voda u bazenu Spačva 1970. i 1988. godine.


Ključne riječi: Šumska fitocenoza, sinekološki faktori,
podzemna voda, poplava, sukcesija, nivelman


* Prof. dr. Đuro Rauš, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 41000 Zagreb,
Simunska 25
341