DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 65     <-- 65 -->        PDF

baze do njegovog vrha. Odnos između intenziteta i dužine plamena dan je
kao:
I = 273 H2.17


Treći parametar — intenzitet vatrene fronte bitan je za procjenu težine suzbijanja
šumskog požara.


Brzina napredovanja
fronte


m/h


Brzina
vjetra
u km/h


Grafikon br. 2. Omjer između visine vatre i brzine napredovanja u
funkciji različitih brzina vjetra


Na grafikonu br. 3 prikazan je omjer između brzine vatrene fronte i
njezinog intenziteta, kod različitih vrijednosti količine gorivog materijala.


Ako vatra konzumira 5 t/ha gorivog materijala sa brzinom napredovanja
vatre od 100 m/sat, intenzitet vatrene fronte poprima vrijednost od cea
100 kW/metru dužnom. U istoj brzini, ali uz konzumaciju od 15 t/ha gorivog
materijala, intenzitet vatrene fronte je oko 450 kW/metru dužnom.


Vatrom oslobođena energija može proizvesti konvekcijske stupove sposobne
da stvaraju površinske vjetrove koji stvaraju kaos u planovima suzbijanja
požara. U šumskom požaru s velikim opterećenjem goriva (viša od
500 t/ha) mogu nastati plameni vrtlozi poput tornada koji se okreću brzinom
do 500 km/h čupajući drveće i bacajući ugarke na velike daljine stvarajući
tako nova žarišta vatre.


Za procjenu linearnog intenziteta vatrene fronte, Byram je dao i slijedeći
izraz:
.. . I = C.P.V. kJ/m/sec


gdje je
I = linearni intenzitet vatrene fronte
C = toplinski kapacitet gorivog materijala
P = količina gorivog materijala koji je potrošen za vrijeme izgaranja
V = brzina napredovanja vatrene fronte.


399