DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 59     <-- 59 -->        PDF

tvrđuje nam da je proces dobivanja rezultata u ovoj oblasti duži u odnosu
na ostale prirodne znanosti. Granica od 10 referencija po članku, iako prestroga,
pokazuje svoju opravdanost jer zaista treba oštro izdvojiti najbolje
časopise i tako financirati. Izdavanje i financiranje časopisa »Šumarski list«
ima svoju punu opravdanost jer je to dokazala analiza kvaliteta njegovih
članaka.


I pored toga što smo utvrdili da »Šumarski list« spada u grupu najboljih
časopisa iz oblasti šumarstva kod nas treba i dalje pratiti njegov kvalitet.
Daljim istraživanjima, npr. za razdoblje 1986—1990, mogli bi se porediti
dobiveni rezultati, pa bi se na taj način moglo vidjeti da li on zaista teži
daljem poboljšanju svoga kvaliteta i da li prati promjene koje se odnose na
kvalitet časopisa ili je pak ostao da stagnira.*


LITERATURA


1.
Matijanić , S.: Specijalna biblioteka u službi šumarstva i industrije za
preradu drveta SR BiH. Magistarski rad, Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu,
1975. str. 160.
2.
Oxford Aids to the Retrieval of World Forestry Literature. Forestry abstracts
30 (3), 1969. p. 397—401.
3.
Šumarska bibliografija. Dio I (1846—1946). Zagreb, Šumarska sekcija Društva
inženjera i tehničara Hrvatske, 1947. 263 str.
4.
Marici ć, S., Gruden, N., Vajdička, N.: Bibliometrijska analiza
znanstvenosti medicinskih časopisa iz Jugoslavije. Periodicum biologorum, 83
(3), 1981. str. 332—333.
5.
Pritchard , A.: Statistical Bibliography or Bibliometries. Journal Documentation,
25 (3), 1969. p. 348—349.
6.
Weber , E.: Grudniss der biologischen Statistik. Anwendungen der matematischen
Statistik in Naturwissenschaft und Technik. Stuttgart, Gustav


Fischer Verlag, 1972, 706 p.


7.
Maričić , S.: Bibliometrijska valorizacija domaćih časopisa kao elementa
u formiranju vrijednosne skale indikatora znanosti u okviru projekta Osnove
dugoročnog razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti u SR Hrvatskoj),
Zagreb, 1981, 22 str.
8.
Price , D. J. D. S.: Networks of Scientific Papers. The Pattern of bibliographic
references indicates the nature of the scientific research front.
Science, 149, July, 1965. p. 510—515.
9.
Line, M. B.: Problems and Uses of Bibliometric Studies. Tidskrift for
Documentation, 38 (2), 1982. p. 25—32.


10. Šumarska bibliografija. Dio II (1946—1955), Zagreb, Šumarsko društvo NR
Hrvatske, 1958.


* NAPOMENA UREDNIŠTVA
Šumarski list počeo je izlaziti 1877. godine, ali on ima i svog preteču.
To je bio godišnjih »Trudovi Odseka šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju«,
koji je imao i njemački naslov — »Verhandlung der Forst-Section fiir Croatien
und Slavonien«, a prvi svezak izašao je 1847. godine. Iako to nije bio
časopis po današnjim kriterijima ipak se može smatrati prvim našim šumarskim
časopisom. Opširniji prikaz Trudova . .. nalazi se u Šumarskom listu
br. 7—9/1976.