DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 57     <-- 57 -->        PDF

1976 — 11,33
1977 — 12,84
1978 — 12,84
1979 — 12,84
1980 — 12,23 prosjek — 12,41


Suma bodova za samo 7 znanstvenih parametara bi bila


1976 — 8,00


1977 -- 8,00


1978 — 8,00 prosjek — 7,85


Na osnovu ovoga smo izračunali postotak znanstvenosti i to tako da smo
srednje vrijednosti broja bodova za najbolji i najlošiji časopis koje smo
istraživali dijelili sa maksimalnim brojem bodova 28, odnosno 20 za samo
znanstvenu komponentu. Da bi utvrdili da li postoje značajne razlike među
časopisima kod analize izdavačko-oblikovnih karakteristika podatke smo
statistički obradili koristeći DUNCAN-multiple range test (6). Rangiranje vrijednosti
ide od Xn, Xn—1, Xn—2 ..., a razlike se ispituju između Xn—Xn—1,
Xn—Xn—2 ... U našem slučaju to su poređenja između časopisa po godinama
za razdoblje 1976—1980. Na osnovu prosječnih vrijednosti rangirali
smo časopise od najveće do najmanje vrijednosti i računali prosjek kvadrata
(MQ), sumu kvadrata (SQ) i srednju grešku (St). Sa rangiranim vrijednostima
ulazili smo u tablice za odgovarajuće vjerovatnoće i očitavali vrijednosti.
Te vrijednosti smo množili sa St i tek onda vršili poređenje sa
stvarnim stanjem.


Kod analize svih 13 parametara »Šumarski list« je pokazao da postojeznačajne razlike između njega i još pet časopisa kod vjerovatnoće 95%. Kod
analize 7 naučnih parametara razlike su bile znatno veće između »Šumarskog
lista« i 10 ostalih časopisa i to kod vjerovatnoće od 99{)U.


ANALIZA STRUKTURE REFERENCIJA


Ova metoda može da ima veću relevantnost za procjenu znanstvenosti
jer povezivanje sa prethodnim radovima je dio znanstvenog procesa (7). Radovi
bez referencija teško mogu imati znanstveni karakter jer je gotovo
nemoguće da nekom otkriću nije potrebna veza s prethodnim istraživanjima.
Price (8) čak smatra da je članak znanstveni kad ima više od 10 referencija,
a Maurice B. Line (9) daje prednost analizi referencija i kaže da je to ispravan
put bibliometrijskih istraživanja. Ovom metodom smo analizirali 5.177
referencija za uzorak od 21 časopisa, a za »Šumarski list« 142 referencije
na časopise i 123 referencije na knjige. Na knjige je otpadalo 50,8% inostranih
referencija i 49,2 na domaće, a kod časopisa 66,2% na domaće časopise
i 33,8% na inozemne. Samo je jedan članak od ukupno 25 analiziranih bio
bez referencija. Kad smo to podijelili na stranice jasno su se izdvojile tri
skupine


— do 10% stranica članaka bez referencija
— od 10—20% stranica članaka bez referencija
— više od 20% stranica članaka bez referencija.
391