DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 54     <-- 54 -->        PDF

sopisa. Takav časopis dobiva 1 bod. Oni časopisi od kojih samo neki imaju
ujednačeno citiranje dobijaju 1/2 boda, a oni koji dopuštaju šarolikost citiranja
dobivaju nula bodova.


Tekući naslov članka je naslov koji se pojavljuje na svakoj stranici članka
u časopisu. To je elemenat internacionalnih standarda i zahtijeva se od
finansijera. Bodovali smo ga tako da časopis koji ga ima u toku proučavanog
perioda dobiva jedan bod, a oni kod kojih se pojavljuje u posljednjoj
godini tog razdoblja dobivaju 1/2 boda.


Recenzija znači analitički i kritički prikaz neke publikacije i smatra
se najhitnijim elementom kod procjene naučnosti časopisa. Ona nam govori
da li je časopis prošao kroz kompletnu kritiku ili nije. Dešava se da se u
nekim časopisima ne označava da li se recenzija provodi, što ne znači da
članci nisu prošli kroz recenziju, ali se takvi časopisi kod ovih istraživanja
ne mogu uzeti u obzir kao da imaju recenziju, te nisu ni dobivali bodove.
Časopis koji je imao naznačenu recenziju dobivao je 3 boda. Smatrali smo
da kod recenzije treba napraviti oštru granicu jer je to najhitniji elemenat
procjene. Treba napomenuti da pored lokalne postoji i internacionalna recenzija,
ali časopisa s takvom naznakom nije bilo u našim istraživanjima.


Kategorizacija članka podrazumijeva podjelu članaka prema pravilima
koje je izdao UNESCO — Uputstva za pripremu znanstvenih radova za objavljivanje
— na:


— izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper)
— prethodna priopćenja (Preliminary communication)
— pregledni članci (Reviews)
Kategorizacija članka je uvjet da se uspostavi registar primarnih znanstvenih
publikacija. Međutim, ne znači da se časopis koji ne kategorizira
članke nije znanstveni, ali se u takvim časopisima znanstveni članci ne mogu
direktno razlikovati od ostalih članaka. Kategorizacija članka je vezana
za recenziju, jei recenzenti ustvari kategoriziraju članke.


Smatrajući da je kategorizacija važna kao i recenzija članaka, bodovali
smo tako da smo časopisima koji imaju naznačenu kategorizaciju dali 3
boda, oni koji su to imali posljednju godinu dobili su dva boda, a oni koji
nemaju izvršenu kategorizaciju članaka nisu dobili bodove.


Izdavač je jedan od elemenata koji nam govori o znanstvenoj klimi časopisa.
Časopise mogu izdavati razne organizacije i institucije, pa prema
vrsti izdavača imamo časopise koje izdaju:


— fakulteti, instituti, znanstvena društva,
— znanstveno društvo sa nekim stručnim društvom ili organizacijom iz
materijalne proizvodnje,
— stručno društvo i organizacija iz materijalne proizvodnje.
Može se sa velikom sigurnošću očekivati da je časopis koji izdaje znanstveno
društvo, fakultet ili institut znanstveni časopis, pa smo ga bodovali
sa 3 boda. Ako časopis izdaje znanstveno društvo sa nekom organizacijom
iz materijalne proizvodnje ili stručnim društvom dobiva 2 boda, a kad je
izdavač stručno društvo i ili organizacija iz sfere materijalne proizvodnje
onda časopis dobiva 1 bod. Ako časopis ne spada niti u jednu grupu, ostaje
bez bodova.


388