DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Prvu grupu sačinjavaju parametri koji pokazuju tzv. tehničku komponentu
časopisa i to su:


— uputstvo autorima,
— godišnja periodičnost,
— godišnje kazalo,
— dokumentacijska kartica,
— ujednačenost citiranja,
— tekući naslov časopisa.
Drugu grupu parametara, odnosno onu koja se odnosi na znanstvenu
komponentu sačinjavaju:


— recenzija,
— kategorizacija članka,
— izdavač,
— jezik članka,
— jezik sažetka,
— ažurnost,
— jezik sadržaja.
Uputstvo autorima je značajan elemenat koji odražava težnju uredništva
da časopis dovede na viši tehnički nivo. Časopisi koji imaju takvo uputstvo
dobivaju jedan bod, ako se ono pojavljuje u posljednjoj godini, 1/2 boda,
a ako ga uopće nema onda je časopis bez bodova za taj parametar.


Godišnja periodičnost je definirana učestalošću izlaženja časopisa u godini,
što je važno za procjenu vitalnosti časopisa, tj. očekuje se da sredine
koje više stvaraju češće izdaju časopise nego sredine koje su manje produktivne.
Omjerom stvarne i nominalne periodičnosti računali smo faktorom
periodičnosti kojim smo množili broj bodova za periodičnost. Pod stvarnom
periodičnošću se podrazumijeva koliko je puta časopis u godini izašao,
a pod nominalnom koliko je puta trebao da izađe. Zatim smo bodovali take
da časopis koji izlazi godišnje pet i više puta dobiva dva boda, ako izlazi
4 puta i manje, dobiva 1 bod, ako izlazi samo jedanput godišnje dobija 0
bodova. Može se uzeti da je sredina produktivna ako časopis izlazi kvartalno.


Godišnje kazalo (autorsko, predmetno, stručno) služi da korisnik veoma
brzo sazna šta je tiskano u jednoj godini u određenom časopisu i tako lakše
dođe do željenih podataka. Za taj parametar tehničke komponente časopis
dobiva dva boda ako ima dva i više kazala, a za jedno kazalo 1 bod, te ako
nema kazala nula bodova.


Dokumentacijska kartica se smatrala najvažnijim elementom tehničke
komponente. Ona se pojavila u 1952. godini u SAD, a već 1956, je izašla kod
nas u časopisu Croatica Chemica Acta. U posljednje vrijem gubi na značenju
uvođenjem kompjuterizovanih baza podataka. Zato je i nismo visoko bodovali,
pa smo časopisu koji je imao stalno takvu karticu dali 1 bod, ako se
pojavljivala tek u posljednjoj godini perioda istraživanja časopis je dobio
1/2 boda, a ako ih časopis nije imao dobijao je nula bodova.


Ujednačenost citiranja znači da svi članci ili najveći broj njih imaju
jednak način citiranja. Ujednačeno citiranje je odraz dobro uređenog ča->