DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 50     <-- 50 -->        PDF

(1) a danas se situacija izmijenila zahvaljujući dobroj i blagovremenoj obavještenosti,
tako da su i zemlje koje su smatrane nerazvijenim uspjele da
nađu svoje mjesto među onima koje imaju dugu šumarsku tradiciju i ogroman
znanstveni opus i potencijal.
Kako su procesi dobivanja rezultata u šumarstvu dugi, može se shvatiti
šta znači svako kašnjenje u spoznaji generacije koje dolaze. Nije tako davno
bilo kad se mislilo da šumu treba samo sjeći i izvući što više drveta, pa je
prijetila opasnost da šume nestanu. Znanstvenim dostignućima u svijetu i
dobrom obavještenošću, ljudi su upozoreni da postoji i budućnost u kojoj
će šuma biti potrebnija za opstanak čovjeka, te je tako zaustavljeno njeno
uništavanje, uništavanje njenog biljnog i životinjskog svijeta, kao i izmjene
ekoloških i mikroklimatskih uvjeta, što opet ima veliki značaj za čovjeka
i njegov opstanak.


Zahvaljujući šumarskim stručnjacima i znanstvenicima koji su uporno
pisanom riječi i putem časopisa upozoravali, a i danas upozoravaju na neprocjenjive
štete od stalnih sječa šume i uništenja šumskog zemljišta erozijom,
prišlo se podizanju i obnovi šuma. Mnogi šumski rezervati su proglašeni
za nacionalne parkove i tako sačuvani od uništenja, a neki od njih
predstavljaju prave prirodne rijetkosti u Evropi, a možda i u svijetu. Sve
ovo nas je navelo da istražujemo naše časopise, jer su oni nosioci najnovijih
informacija, a pokazalo se da pisana riječ ima ogroman utjecaj na ljude i
društvo u cjelini.


POJAVA ČASOPISA


Smatra se da se prvi naučni časopis pojavio 5. januara 1665. kada je
objavljen prvi broj francuskog nedeljnika »Journal des savants«. U grupu
najstarijih šumarskih časopisa u svijetu koji neprekidno izlaze je francuski
časopis »Revue des Eaux et Forćts: koji je počeo izlaziti 1842., a zatim
»Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen« koji je počeo izlaziti 1850. Interesantno
je napomenuti da je pojava prvog časopisa u svijetu vezana za pojavu
prvog šumarskog časopisa, jer su obadva izašla u Francuskoj što se i
moglo očekivati jer šumarstvo u ovoj zemlji ima dugu tradiciju. Prva serijska
publikacija iz oblasti šumarstva u Jugoslaviji je »šumarski list« koji je
počeo izlaziti 1877. u Zagrebu, dakle svega 35 godina poslije izlaska prvog
šumarskog časopisa u svijetu. Šumarski list svoj naslov nije mijenjao od
početka svog izlaženja što je također veoma zanimljivo, jer smo svjedoci
da časopisi često prekidaju izlaziti ili se pak potpuno gase. Iako u svijetu
izlazi oko 1.500 šumarskih časopisa prema popisu Guide to the Use of Forestry
Abstracts revised and enlarged edition (2) u našoj zemlji ih ima oko
29 za oblast šumarstva i drvne industrije ili pak objavljuju članke iz ovih
oblasti. Kako Institute for Scientific Information obrađuje u svojim sekundarnim
i tercijarnim publikacijama oko 7.000 najvrijednijih časopisa, a iz
šumarstva i drvne industrije ih ima oko dvadesetak, ali niti jedan iz Jugoslavije
(prema popisu br. 1 svake godine Current Contents). U Hrvatskoj
pored časopisa »šumarski list: izlaze još slijedeći šumarski časopisi: »Anali
za šumarstvo«, »Biljna zaštita«, »Bilten zavoda za istraživanja u drvnoj industriji:,
»Drvna industrija«, »Glasnik za šumske pokuse«, »Mehanizacija u
šumarstvu« i »Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko«. Dakle, od ukupno


384