DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 001.85 (šumarski list) Sum. list CXIV (1990) 383


ČASOPIS »ŠUMARSKI LIST« U OKVIRU ISTRAŽIVANJA IZDAVAČKO
OBLIKOVNIH KARAKTERISTIKA I STRUKTURE REFERENCIJA
ČLANAKA


Nfeda ĆUKAC*


SAŽETAK: V okviru izrade magistarskog rada obavili smo istraživanja
časopisa iz oblasti šumarstva i drvne industrije za razdoblje
1976—1980. primjenjujući bibliometrijske metode. Naime,
posioje neki kriteriji na osnovu kojih se vrši selekcija časopisa, a
mi smo pokušali analitičkim metodama utvrditi kvalitet šumarskih
časopisa. U našem članku posmatrali smo časopis »Šumarski
list«, najstariji šumarski časopis u Jugoslaviji. Analizirali smo izdavačko
oblikovne karakteristike pomoću 13 parametara djelećiih na tehničke i znanstvene i koristeći matematsko-statistički metod.
Referencije i njihovu strukturu smo analizirali za 1980. godinu
i to postotak stranica bez referencija, postotak referencija na časopise,
njihov broj po stranici i starosnu raspodjelu.


Na osnovu analitičkog metoda suglasno objema metodama,
uslijedilo je razvrstavanje časopisa »Šumarski list« u skupinu veće
znanstvene vrijednosti što je potvrda da ovaj časopis bez sumnje
treba financirati i da mu treba dati prednost jer ima bolje
znanstvene karakteristike.


UVOD


Šumarstvo spada u grupu primijenjenih znanstvenih disciplina koje imaju
svoje specifičnosti. Predmet njegovog istraživanja je drvo koje se vrlo
sporo razvija i raste, a nalazi se na velikim površinama. Stoga rezultate znanstvenih
istraživanja treba čekati pedesetak i više godina, iako se danas govori
o brzorastućim vrstama i si. U ovoj disciplini se dakle znanost razvija
sporije, a njeni rezultati se primjenjuju kasnije. I pored toga šumarska znanost
se danas naglo razvija tako da ono što se ranije nije moglo ni zamisliti
postaje stvarnost kao npr. industrijska proizvodnja sadnog materijala, brzorastuće
vrste, iskorištenje drvne mase u potpunosti (primjena novih tehnologija
koristi otpatke koji su se nekada bacali). Sve ovo zahtijeva punu obavještenost
kako znanstvenika tako i stručnjaka u šumarstvu. Kako se procjenjuje
krajem prošlog stoljeća 80—90% najvrijednijih radova iz oblasti šumarstva
je nastalo u srednjoj Evropi, na njemačkom govornom području


Mr Neda Ćukac, Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo