DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 45     <-- 45 -->        PDF

kultura u seriji A kod prve prorede bila je 23 godine, odnosno u seriji B
12 godina.


U oba slučaja (A i B) na pokusnim plohama kod proređivanja sastojina
primijenjena je selektivna proreda, ali u dva različita intenziteta. Po jedna
ploha je ostavljena netaknuta (kontrola). Prije provođenja prorednog zahvata
u pokusnim plohama su odabrana i označena stabla budućnosti. Prorede su
vođene tako da se pomaže nesmetan razvoj stabala budućnosti.


Kako je istaknuto, razlika između dva načina prorede bilo je samo u
intenzitetu zahvata. Razlika između jačeg i slabijeg prvog prorednog zahvata
iznosila je oko 10% po broju stabala u obje serije (A i B).


Na istraživanim plohama (serija A\ i serija B) je utvrđeno da različiti
intenziteti prorede u tretiranim sastojinama, u odnosu na kontrolne pokusne
plohe, imaju pozitivan utjecaj na debljinski rast stabala, odnosno na prirast
i produkciju drvne mase. U istraživanom razdoblju debljinski prirast, volumni
prirast i produkcija drvne mase iznosili su:


Serija A (23—44 godina) Aj A3 A:?


Debljinski prirast, mm 6,2 4,6 6,0
Tečajni prirast, m3/ha 12,61 10,97 10,97
Produkcija drvne mase, m3/ha 264,73 230,45 230,43


Serija B (12—32 godina) B, B, B3
Debljinski prirast, mm ob. bor
crni bor
6,7
5,1
4,6
3,6
9,8
6,9
Tečajni prirast, m´fha
Produkcija drvne mase, m^/ha
13,63
272,33
11,12
222,32
14,89
297,88


Navedeni rezultati istraživanja pokazuju pozitivan utjecaj prorednih
zahvata na razvoj sastojine u obje serije (A i B). Međutim, pozitivni elementi
su znatno izrazitiji u seriji B, gdje su prorede započete vrlo rano (12 god.),
a ponavljale su se često (svake 3 god.), nego u seriji A, gdje su prorede započete
kasno (23 god.) i ponavljale se rjeđe (svake 5 god.).


Na istraživanim pokusnim plohama utvrđeno je da štete od mokrog
snijega i ledene kiše nisu iste u tretiranim i netretiranim plohama. Štete
su bile i veće i nepovoljnije u kontrolnim plohama. Evo podataka o broju
ukupno posječenih stabala u plohama:


Serija A (23—44 god.) A. A2 A3
Ukupan broj posječenih stabala, N 1.096 856 1.088
Na sanitarne sječe otpada, % 16 100 36


Serija B (12—32 god.)
Ukupan broj posječenih stabala,
Na sanitarne sječe otpada, %
N
B2
6.600
9
B!
3.425
100
B3
4.675
17
379