DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Razlike među plohama serije B su znatno izrazitije nego serija A. Srednji
prsni promjer uz jači proredni zahvat (B:!) kod običnog bora veći je oko
42% i kod crnog bora oko 31%, a uz slabiji proredni zahvat (B,) kod običnog
bora oko 11% i kod crnog bora oko 13% u odnosu na kontrolnu plohu
(B2).


4.2. Visina
Razvoj visine srednjeg sastojinskog stabla glavne sastojine je prikazan
na grafikonu 3 i 4. U obje serije (A i B) je registrirana određena pozitivna
razlika u prorednim plohama u odnosu na kontrolu, međutim, ta je razlika
znatno slabije izražena nego kod prsnog promjera.


U seriji A u 44. godini (1986) srednja visina uz jači proredni zahvat
(Ai) bila je veća oko 2°/o i uz slabiji proredni zahvat (A3) oko 4% u odnosu
na kontrolnu plohu (A2).


U seriji B u 32. godini (1986) srednja visina uz jači proredni zahvat
(B3) kod običnog bora i crnog bora veća je oko 7% i uz slabiji proredni
zahvat (BJ oko 2% kod običnog bora i 3% kod crnog bora u odnosu na
kontrolnu plohu (B2).


4.3. Broj stabala
Broj stabala glavne sastojine serije A je prikazan u tabeli 1 i serije B
u tabeli 2 i na grafikonu 5, odnosno 6.


U plohama serije A zatečeni broj stabala bio je podjednak u sve tri
plohe, oko 1.500 N/ha. Međutim, u seriji B razlike u zatečenom broju stabala
su bile značajnije, 5.525 N/ha na plohi B:> do 7.775 N/ha na plohi B2.


U seriji A putem 5 prorednih zahvata ukupno je posječeno: u plohi At
1096 stabala, i to 84% putem prorednih zahvata i 16%> putem sanitarnih
sječa, u plohi A3 1088 stabala od čega 64% prorednim zahvatima i 36% sanitarnim
sječama. U plohi A2 (kontrola) je posječeno 856 stabala putem sanitarnih
sječa.


U seriji B putem 7 prorednih zahvata ukupno je posječeno: u plohi Đi


6.600 N/ha, i to 91% putem prorednih zahvata i 9% putem sanitarnih sječa,
u plohi B3 4.675 N/ha, i to 83% putem prorednih zahvata i 17% putem sanitarnih
sječa. U plohi B2 (kontrola) je posječeno 3.425 N/ha putem sanitarnih
sječa.
Zbog velikih šteta od mokrog snijega i ledene kiše (1981) u seriji A
odnosi među plohama su narušeni prema u početku postavljenom programu.
U seriji B odnosi su također narušeni ali u nešto manjoj mjeri.


Odnos stabala običnog bora i crnog bora u seriji B je izmijenjen na
štetu običnog bora i kod posljednje izmjere (1986) bio je 40:60 (u početku
55:45).


4.4. Drvna masa
Podaci o posječenoj drvnoj masi, ukupnoj produkciji, prirastu tekućem
i poprečnom su prikazani za seriju A u tabeli 1 i za seriju B u tabeli 2.