DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iskolčene su također tri plohe u jednom nizu (Bi, B2, B3). Veličina svake
plohe je 20 X 20 m, odnosno 400 ni2. Oko ploha je iskolčen zaštitni plašt
širine 5 m. Ni u ovoj seriji nije bilo moguće iskolčiti repeticije. Istražuju
se također dva po jačini različita proredna zahvata.


Ploha Bi — slabiji zahvat — 50°/o zatečenog broja stabala


Ploha B2 — kontrola — bez prorede


Ploha B:i — jači zahvat — 60% zatečenog broja stabala.


U ovoj seriji prorednih ploha izmjere i proredni zahvat u načelu ponavljaju
se svake 3 godine.


U seriji A. i B. primjenjuju se selektivne prorede. Odabrana su i označena
stabla budućnosti, a prorednim zahvatima pomagao se njihov nesmetan
razvoj. Izmjere su vršene krajem vegetacije u navedenoj godini.


Obračun drvne mase proveden je za obični bor po tablicama Schwappacha,
a za crni bor po Bohmerleu (8).
Sječa snijegom oštećenih stabala (sanitar) u plohama uključena je u odgovarajući
proredni zahvat i iskazat će se u postotku.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Podaci o razvoju sastojine u prorednim plohama serije A u vremenu od
23—44 godine su prikazani u tabeli 1, i seriji B u vremenu od 12—32 godine
u tabeli 2. Razvoj visine i prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla, te
kretanje broja stabala i ukupno proizvedene drvne mase su prikazani i grafički
(grafikon 1—8).


4.1. Prsni promjer
Razvoj prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla (po temeljnici) je
prikazan na grafikonu 1 i 2. Krivulje razvoja prsnog promjera u plohama
serije A i B pokazuju nam odnose među prorijeđenim i neprorijeđenim plohama.
U obje serije se zapaža dominacija srednjeg prsnog promjera u prorednim
plohama u odnosu na kontrolnu.


U seriji A u 44. godini (1986) srednji prsni promjer iznosio je:


Serija A: At A2 A:!


Srednji prsni promjer, cm 28,1 25,6 28,7


Srednji prsni promjer uz jači proredni zahvat (Ai) veći je oko 10% i
uz slabiji proredni zahvat (A3) oko 12% u odnosu na kontrolu (A2).


U seriji B u 32. godini (1986) srednji prsni promjer iznosio je:


Serija B: B4 B2 B3
Ob. bor 19,6 17,6 25,0
Srednji prsni promjer, cm
Crni bor 16,9 14,9 19,5