DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 36     <-- 36 -->        PDF

marskim institutom Jastrebarsko postavljene su ogledne proredne plohe u
mlađim kulturama običnog bora i običnog bora sa crnim borom.


2. EKOLOŠKE ZNAČAJKE OBJEKTA
Teren je blago valovit, s dužim uvalama blagih nagiba i po kojom vrtačom.
Nadmorska visina kreće se od 220—250 m.


Najbliže meteorološke stanice su Karlovac i Ogulin sa srednjom godišnjom
temperaturom od 10—11 °C, a u vegetacijskom razdoblju 16—17 °C.
Klima ovog područja je na granici između humidne i perhumidne (Thornthwait
P/E: Karlovac 105; Ogulin 157). Godišnja količina oborina kreće se od


1.050
do 1.258 mm (9).
Prema provedenim pedološkim istraživanjima na ovom području je najrasprostranjenije
duboko, kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici (luvisol
akrični) visoke šumsko proizvodne vrijednosti, koje omogućava intenzivnu
šumsku proizvodnju (4).


3. CILJ I METODA RADA
Dva su glavna razloga za postavljanje oglednih prorednih ploha u mladim
kulturama g. j . Bosiljevo:


1. Utvrditi najpovoljniji proredni zahvat po intenzitetu i vremenu provođenja,
i
2. Istražiti utjecaj prorednih zahvata na smanjenje šteta od mokrog snijega
i ledene kiše.
U skladu s postavljenim ciljem položene su dvije serije prorednih ploha


Serija A: Postavljena je na terenu u jesen 1965. godine u kulturi običnog
bora starosti 23 godine. Od postanka do postavljanja prorednih ploha
u toj sastojini nije vršen nikakav uzgojni rad.


Iskolčene su tri pokusne plohe u jednom nizu (A,, A2, A3). Veličina svake
plohe je 25 X 50 m, odnosno 1.250 m2. Oko ploha je iskolčen zaštitni plašt
širine 10 m. S obzirom na malu površinu sastojine homogene u pogledu
strukture nije bilo moguće postaviti repeticije. U pokusu se istražuju po
jačini dva različita proredna zahvata:


Ploha Ai — jači zahvat — 35°/o zatečenog po broju stabala


Ploha A2 — kontrola — bez zahvata


Ploha A3 — slabiji zahvat — 25°/o zatečenog po broju stabala


U ovoj seriji prorednih ploha prorede i izmjere u načelu se ponavljaju
svakih 5 godina.


Serija B: Postavljena je na terenu u jesen 1966. godine u mješovitoj
kulturi običnog i crnog bora starosti 12 godina. Odnos običnog i crnog bora
po broju stabala bio je 55:45.


Od osnivanja do postavljanja prorednih ploha ni u ovoj sastojini nije
vršen nikakav uzgojni rad. Broj zasađenih biljaka na ha bio je oko 8.000.


370