DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*232.5 (Pinus sp.).001 Šum. list CXIV (1990) 369


NJEGA MLADIH BOROVIH SASTOJINA PROREDOM*


Stevo ORLIĆ**


SAŽETAK: U mladim sastojinama običnog bora (serija A) i
običnog bora i crnog bora (serija B) provedena su istraživanja


o utjecaju proreda na razvoj sastojina i na smanjenje šteta od
mokrog snijega. U seriji A s proredama se otpočelo u 23. godinistarosti sastojine i ponavljane su svake pete godine, a u seriji B
u 12. godini i ponavljane su svake treće godine. Period praćenjarazvoja sastojina iznosio je 21 (23—44), odnosno 20 (12—32) godine.
Prikupljeni podaci ukazuju na pozitivan utjecaj proreda na
debljinski rast stabala i na produkciju drvne mase, kao i na smanjenje
šteta od mokrog snijega i ledene kiše u odnosu na kontrolne
plohe.
Ključne riječi: običan bor, crni bor, proreda, produkcija
drva, štete od snijega


1. UVOD I PROBLEM
Istraživanja su provedena u gospodarskoj jedinici »Bosiljevo«, koja se
nalazi u vrištinsko-bujadičnom području Korduna između rijeka Korane
i Mrežnice. Udaljena je oko 21 km od Karlovca u pravcu jugozapada. Od
prirode tu dolazi zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba (Querceto-Carpinetum
croaticum Horv.).


Ukupna površina ove gospodarske jedinice je 532,49 ha. Pod šumom je
458,11 ha, a na čistine i neplodne površine otpada 73,78 ha. Četinjače zauzimaju
93% i listače 7°/o površine. Od četinjača je najzastupljeniji običan
bor (Pinus sylvestris L.), 306,96 ha. Obična smreka (Picea abies Karst.), crni
bor (Pinus nigra ssp. austriaca) i evropski ariš (Larix decidua Mili.) su primješani
u nekim odjelima.


S obzirom na starost prevladavaju mlađe i srednjedobne sastojine. Stare
sastojine, preko 100 godina, dolaze na oko 43 ha. Sastojine u dobi do 40
godina su najzastupljenije. To su najčešće kulture običnog i crnog bora,
nastale pošumljivanjem. Kvalitet i sastav ovih kultura je različit. Znatan
dio njih se nalazi u razvojnoj fazi prvih proreda. S obzirom na Šumsko
gospodarstvo Karlovac nije imalo iskustva u tom radu uz suradnju sa Šu


* Rezultati su priopećni i na IUFRO simpoziju u Dresdenu 1989. god. Istraživanja
su financirana putem SlZ-a znanosti Hrvatske, Poslovne zajednice »Exportdrvo
«, Zagreb i Š. g. Karlovac.
** Dr. Stevo Orlić, Šumarski institut, Jastrebarsko