DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*18 (Betula penđula Roth).001 Šum. list CXIV (1990) 357


FITOCENOLOŠKI KARAKTER ČISTIH SASTOJINA OBIČNE BREZE
(Betula pendula Roth.) U PODRUČJU PANONSKIH ŠUMA BUKVE I
JELE (Fagetum croaticum boreale abietetosum Horv.) NA PAPUKU


Joso VUKELIĆ & Željko ŠPANJOL*


Prof. dr. ĐURI RAUŠU
u povodu 60 godina života
i 25 godina znanstveno-nastavnog rada


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati fitocenoloških istraživanja
čistih brezovih sastojina u gospodarskoj jedinici »ZapadniPapuk II« šumarije Kamensko. U toj jedinici breza, pretežno pridolazi
u pojasu panonske šume bukve i jele u čistim i mješovitimsastojinama. Te su sastojim prijelazni stadiji u ponovnom -formiranju
fitocenoza iz koje su nastale ili u čijem području uspijevaju.


Osim većeg broja vrsta karakterističnih za primarnu zajednicu
panonske šume bukve i jele u većem dijelu razvojnog ciklusa
od njih ih diferenciraju visoke biljke šumskih čistina mezofilnogpojasa. Za uspostavljanje prvobitne vegetacije i za budućnost sastojina
izuzetno je važan dobro razvijen i mjestimično vrlo gustsloj grmlja obične jele, koji ispod prozirnih krošanja breze nalazi
povoljne uvjete za svoj razvoj.


U fitocenološkom smislu te se sastojine bitno razlikuju od
brezovih sastojina rasprostranjenih na staništu acidofilnih šuma
hrasta kitnjaka u slavonskom gorju, opisanih u prethodnim istraživanjima
(Rauš i dr. 1986, Rauš i dr. 1988) u okvirima asocijacija
Betulo-Quercetum petraeae illyricum Fuk., odnosno Pteridio-
Betuletum Trin. et Sugar.


Ključne riječi: sastojine obične breze, prijelazni stadij,
panonska šuma bukve i jele, Papuk


UVOD


Relativno su malobrojna dosadašnja fitocenološka i općenito prirodo


znanstvena istraživanja brezovih sastojina u Hrvatskoj. Vegetacijska istraži


vanja vršena su u prvom redu u acidofilnim sastojinama hrasta kitnjaka i


* Dr. Joso Vukelić, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska cesta 25
Dipl. inž. Željko Španjol, Šumarski fakultet, Zagreb Šimunska cesta 25
357