DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 20     <-- 20 -->        PDF

1. Kartirana šumska vegetacija na nivelmanskim profilima (70 km) prikazana
je djelomično na shemi 1—4, a ujedno je i prikazana dubina srednjeg
nivoa podzemne vode.
Odnos dubine podzemne vode prema šumskim zajednicama


Mikroreljef Šumska fitocenoza
Srednja
podzemne
1970.
dubina
vode u m
1988.
Razlika
u m
Greda Carpinoroboris
betuli-Quercetum
typicum —2,75 —3,95 1,20
Niza — polugreda Genistaroboris
elatae-Quercetum
aceretosum tatarici —3,50
Niza Genistoroboris
elatae-Quercetumcaricetosum rem. —1,80 —3,20 1,40
Niza — bara Leucoio-Fraxinetumfoliae typicum
angusti—
2,40
Niza — zib Franuglo-Ainetumulmetosum lacvis
glutinosae
—1,75 —1,75 —


2. Iz tabelarnog i shematskog prikaza vidimo da su nastale promjene
u šumskoj vegetaciji putem prirodne sukcesije, u razdoblju 1970—1989. izražene
u ovim šumskim zajednicama:
1.
Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1971 + 6,4%
2.
Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici
Rauš 1971 +14,7%
3.
Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae
Horvat 1938 —16,8%
4.
U svim ostalim zajednicama, kulturama i barama — 4,4%
3. Prirodna sukcesija šumskih zajednica odvija se ubrzanim tijekom
zbog sinekoloških promjena, a osobito zbog sniženja nivoa podzemne vode
koji iznosi i do 1,40 m.
4. Utvrđeno je da se udio tzv. suših zajednica povećao za 21%, a udio
tzv. vlažnih zajednica smanjio za 21%.
5. Radi kontinuiranog praćenja toga problema postavljeno je (1988) u
bazenu Spačva 16 setova piezometara (različitih dubina), koji će dati pravu
sliku kretanja nivoa podzemnih voda.
LITERATURA


Babogredac , Đ. (1952): Melioracije degradiranih sastojina u Bostutskom
području. Šum. List, 5/6 str. 153—160, Zagreb.
Bertović, S. (1971): Regionalne klimatske i šumskovegctacijske značajke Posavine.
Savjetovanje u Posavini I, 27—29. I. 1971, sir. 287—296, Zagreb.
Beyer, A. (1876): Regulacija Save, Zagreb
Cahun, O., Ćahun, K. (1971): Vodni režim Bosutskog bazena. Savjetovanje


o Posavini I, 27—29. I. 1971. str. 57—64, Zagreb.