DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Nivelman 1 (E — W)


Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1971—1989.
Dužina nivelmana 1 — 20946m


Izmjera : 10. i 11. 07. 1989.
Tablica I
Dužina m i %
Naziv šumske zajednice 1971
m %
198?
m
i.
%
Razlika
m °/n
+ +
Carpino betuli — Quercetum
roboris typicum Rauš 1971
Genisto elatae — Quercetum
roboris acerciosum tatarici
6869 32,8 8618 41,1 + 1749 + 8,3
Rauš 1971 8074 38,5 10187 48,6 + 2113 + 10,1
Genistoroboris
elaiae — Quercetumcaricetosum remoteae
Horvat 1938 4704 22,5 1211 5,8 —3493 —16,7
Leucoio — Fraxinetum angustifoliaetbpacum Glavač 1959
Šumske kulture bagrema,
kanadske topole, crnog oraha,
am. jasena, crne johe,
platane i gledičije
Šumske oranice,
čičstine i bare
61
450
230
0,3
2,1
1,1
309
63
1,5
0,3
+ 248
— 450
— 167
+ 1,2
—100
— 0,8
Vodotoci i ceste 558 2,7 558 2,7
2 20946 100,0 20946 100,0


JVivelman 2 (E — W)


Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1971—1989.


Dužina nivelmana 2 — 18 348 m
Izmjera: 12. i 13. 07. 1989.
Tablica 2.


Dužina m i %
1971. 1989. Razlika


Naziv šumske zajednice


m %
m % m % ± ±


Carpino betuli — Quercetum


roboris typicum Rauš 1971 9061 49,5 10296 56,2 +1235 + 6,7
Genisto elatae — Quercetum
aceretosum tatarici Rauš 1971 1917 10,4 4731 25,8 +2814 +15,4
Genisto elatae — Quercetum
roboris caricetosum remoteae


Horvat 1938 5676 30,9 2794 15,2 -2882 —15,7
Šumske kulture bagrema,
kanadske topole, crnog oraha,
am. jasena, crne johe,


1182 6,4 0,6 —1064 — 5,i


platane i gledičije 118
Šumske oranice,
čistine i bare 184 1,0 81 0,4 — 103 0,6
Vodotoci i ceste 328 1,8 328 1,8
18348 100,0 18348 100,0