DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Odnos dubine podzemne vode prema šumskim zajednicama


Mikroreljef Šumska fitocenoza
Srednja
podzemne
1970.
dubina
vode u m
1988.
Razlika
u m
Greda
Niza — polugreda
Carpino bctuli-Quercetumroboris typicum
Genisto elatae-Quercetumroboris aceretosum tatarici
—2,75
,
—3,95
—3,50
1,20
Niza Genisto elatae-Quercetum
roboris caricetosum rem. —1,80 —3,20 1,40
Niza — bara
Niza — zib
Leucoio-Fraxinetumfoliae typicum
Franuglo-Alnetumulmetosum laevis
angustiglutinosae
—2,40
—1,75 —1,75
.


RAZVOJ ŠUMSKE VEGETACIJE U BAZENU SPAČVA
U RAZDOBLJU 1970—1989. GOD.


Na položenim nivelmanskim profilima u bazenu Spačva dužine oko 70
km obavljeno je kartiranje šumske vegetacije tijekom 1970. i 1989. godine.
Dobiveni rezultati prikazani su u tablicama 1—4. i njihovoj rekapitulaciji
tablici 5, kao i u dijelovima grafičkih shema 1—4.


Iz toga mjernog materijala vidimo da su promjene u šumskoj vegetaciji,


putem prirodne sukcesije,
zajednicama:
u razdoblju 1970—1989. nestale u ovim šumskim
1. Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rau š 1971 + 6,4%
2. Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici
Rau š 1971 +14,7%
3. Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae
Horva t 1938 —16,8%


4. U svim ostalim zajednicama, kulturama i barama — 4,4%
Vidimo da se udio tzv. suših zajednica povećao za 21%, a udio tzv. vlažnih
zajednica smanjio za 21%. To se sve dogodilo zbog promjene sinekoloških
uvjeta, a osobito zbog sniženja nivoa podzemne vode kako je naprijed
navedeno i do 1,40 m. Radi kontinuiranog praćenja toga problema postavljeno
je (1988) u bazenu Spačva 16 setova piezometara (različitih dubina),
koji će dati pravu sliku kretanja nivoa podzemnih voda*


ZAKLJUČAK


Na temelju obavljenih istraživanja sukcesije šumske vegetacije u bazenu
Spačva za razdoblje 1970—1989. možemo donijeti zaključke i to:


* Praćenje i znanstveno objašnjenje stanja u piezometrima obavlja prof. dr.
Branimir Prpić.