DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 14     <-- 14 -->        PDF

»Istražujući vodni režim hrastovih šuma u SSSR-u Zon u (1951 i 1960)
je utvrdio da hrastove šume rastu na različitim zemljištima i klimatskim
uvjetima što rezultira različitim tipovima hrastovih šuma i njihovom proizvodnom
sposobnosti. Opadanje produktivnosti vezano je u većoj mjeri i
s manjim rezervama vlage odnosno s vodnim režimom tla, a ne s hranjivima
u tlu. Što je manje vlage u tlu to hrastove šume slabije prirašćuju i niža
je produktivnost koja opada idući od šumostepe ka aridnostepskoj zoni. O
utjecaju prevelikog podzemnog i površinskog vlaženja na porast hrasta tada
je bilo malo podataka. Uočeno je da se trajno potapanje negativno odražava
na rast hrastovih šuma dok prisustvo podzemnih nezaslanjenih voda čak
i na malim dubinama ubrzava rast i povećava proizvodnu sposobnost hrastovih
šuma« (Majer, 1989).


»Puši ć i Škori ć (1965) u okviru rada o hidrogenizaciji i klasifikaciji
tala doline rijeke Save konstatiraju da se na cijelom bazenu javljaju
razne forme podzemne vode. One su stalno prisutne, a njihova dubina ovisi


o rasporedu, sastavu i moćnosti vodonosnih slojeva (akvifera). Heterogenost
dubinskog rasporeda slojeva pritječe pravilnosti pojave i kretanja nivoa
podzemnih voda na širem području, što utječe na trajanje, položaj po dubini,
mogućnosti obnavljanja i fizikalne i kemijske osobine. Najčešća forma
podzemne vode je gornja podzemna voda bez tlaka, koja leži na nepropusnom
glinenom sloju. Njezino kretanje ovisi o evaporaciji i transpiraciji. Javljaju
se i vode pod tlakom, uglavnom malim, koji nadvisuju vode bez tlaka
za 0,5 do 1,0 m. Godišnja kolebanja u rasponu od 5 m pokazuju pravilnost
po sezonama. Punjenje bazena i porast nivoa je u zimsko-proljetnom razdoblju.
Za kišnih godina i visokog vodostaja kapilarna zona seže do površine
i svako veće punjenje oborinama ili poplavama dovodi do potpune saturacije
površinskog sloja i do pojave prekomjernog navlaživanja. Odnos intenziteta
kiše i hidrauličke provodljivosti kod glinastih tala ovog područja upućuje
na tendenciju površinskog zamočvarivanja« (Majer , 1989).
»Prema Rahmanov u (1984) jedan dio oborina koji ulazi u tlo rashoduje
se na njegovo vlaženje, drugi dio vode prodire u matičnu podlogu, koju
navlažuje i zadržava se na nepropusnim slojevima obrazujući podzemnu
vodu (gruntovaja voda). Razlikuju se slobodna i vezana voda. Slobodna voda
može se kretati pod utjecajem sila gravitacije u porama i krupnim šupljinama
na niže po nagibu vodonepropusnih slojeva. Vezana voda je vezana s
česticama tla silama koje su veće od sile gravitacije.


Podzemne vode bez tlaka zalijegaju na manjim dubinama od površine
na prvom nepropusnom sloju i nazivaju se podzemnim. Ako one imaju neveliko
isprekidano rasprostranjenje, a karakterizira ih nestalan režim to se
radi o gornjoj vodi (verhovodka) koja u sušnom razdoblju nerijetko iščezava,
a u vlažnom se pojavljuje ponovno.


Duboke podzemne vode, koje leže između vodonepropusnih slojeva i
nalaze se pod tlakom nazivaju se arteškim« (Majer, 1989).


Prema jednokratnim mjerenjima nivoa podzemnih voda (Rauš , 1970,
Pavletić , 1988) u određenim mikroreljefskini karakteristikama i određenim
biljnim zajednicama spačvanskog bazena dobiveni su ovi godišnji prosjeci:


348