DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Odnos dubine podzemne vode prema šumskim zajednicama


Dubina podzemne vode u m


Mikroreljef Šumska fitocenoza proljeće1970.
jesen
1970.
Am_n*,,´j_
^mP11IUQa
Greda — nizaNiza
Carpino betuli-Quercetumroboris typicum
Genisto elatae-Quercetumroboris caricetosum rem.
1,3—2,7
2,0
1,2—1,5
1,352,75
1,80
2,6—4,3
3,5
2,6—3,0
2,3
3,0
1,8
Niza —bara Leucoio-Fraxinelum augustifoliae
typicum
1,5—1,7
1,62,40
3,0—3,5
3,25
2,0
Niza Frangulo-Alnetum glutinosaeulmetosum laevis
1,1—1,9
1,51,75
1,6—2,5
2,05
1,4


srednjaci bijahu još povoljniji. Na taj način vidimo da je šumska vegetacija
zauzela i obrasla sva pristupačna tla javljajući se u pojedinim subasocijacijama,
već prema podnošenju višega ili nižeg nivoa podzemne vode. Bare
u kojima je nivo podzemne vode vrlo visok nisu pristupačne za šumsko drveće
sve dotle dok se taj ekološki faktor ne odstrani.


Srednji godišnji nivo podzemne vode na istraživanom području, koje je
obraslo šumskom vegetacijom, kreće se na dubinama od 1,75 do 2,75 m, s
tim da je najviši (1,75) u cenozi crne johe i veza (Frangulo-Alnetum glutinosae
ulmetosum laevis), a najniži u cenozi hrasta lužnjaka i običnoga graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris typicum), što se moglo i očekivati prema
drugim sinekološkim faktorima (reljef, tlo).


Među najvažnije sinekološke faktore u razvitku šumskih zajednica spada
klima. Klima tog područja je, baš zbog toga, detaljno obrađena. Postojeći
temperaturni i oborinski uvjeti omogućuju optimalan razvoj šuma hrasta
lužnjaka te svojim značenjem doprinose zajedno s ostalim faktorima (reljef


— voda — tlo) razvitku i stabilnosti postojećih šumskih zajednica.
Srednja godišnja temperatura zraka za stanicu Spačva iznosi 10,1°C, a
srednja vegetacijska 16,5°C, što je vrlo povoljno za razvoj šuma listača. Oborine
iznose u prosjeku 777 mm godišnje, od čega u vegetacijskom razdoblju
padne 55"/o, što je vrlo dobar raspored oborina.


Razvijena mreža vodotoka, dovoljno oborina i golem suvisli kompleks
šuma omogućuju visoku vlagu zraka (81%), što se također jasno očituje u
razvoju biljnih parazita i poluparazita (lišaj, mahovine, bršljan i dr.).


Langov kišni faktor iznosi oko 77 te ukazuje na semihumidnu klimu.
Martonneov indeks aridnosti iznosi oko 39, što već karakterizira pravu šumsku
zonu.


Spačvanski šumski bazen zajedno s bosutskim šumama jugozapadnog
Srijema (s kojima tvori nerazdvojnu cjelinu) nesumnjivo je najveći šumski
kompleks lužnjakovih šuma u našoj zemlji, a vjerojatno i u ovom dijelu
Evrope, pa nije ni čudo ako kažemo da u tim šumama vlada posebna fito