DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1990 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ekološke faktore, koji su došli do izražaja, proučili smo i prikazali pojedinačno,
a ovdje želimo ukazati na njihovo skupno djelovanje, koje u prirodi
jedino i postoji. Današnja dostignuća sinekološke nauke još uvijek ne
dozvoljavaju, jer nisu pronađene metode i sredstva, da se točno utvrdi uzajamno
djelovanje žive i nežive prirode kao i snaga tog djelovanja. Jasno
je, međutim, i nepobitno da to uzajamno djelovanje postoji i da se međusobno
nadopunjuje.


Na istraživanom području su naročito došle do izražaja geomorfološke
(nežive) prilike, i to u obliku mezoreljefa i mikroreljefa, jer je s njima usko
povezana pojava pojedinih šumskih (živih) zajednica. Tu povezanost i međusobni
utjecaj mi smo nepobitno dokazali na oko 70 km dužine nivelmanskih
vlakova, tj. uzdužnih profila kroz sve spomenute biljne zajednice. Na
njima se prvenstveno pokazalo da se promjenom prvobitno formiranog reljefa
mijenja i pridolazak biljne zajednice, no isto tako da i biljna zajednica
svojim djelovanjem (rastom i obnovom) utječe na reljef te ga mijenja,
npr. bare zarašćuju vegetacijom i diže se nivo terena zbog organskih otpadaka
i njihove mineralizacije.


Zajednički utjecaj reljefa površinske i podzemne vode na šume istraživanog
područja još je više došao do izražaja, što smo prikazali u shemi pridolaska
šumskih zajednica u odnosu na poplavnu i podzemnu vodu (karta


1. i shema 1—4).
Praporna geološka podloga osigurala je na cijelom području dovoljnu
fiziološku dubinu te se korijenje glavnih edifikatora — šumskog drveća —
nesmetano probija do dogovarajuće optimalne dubine za pojedine vrste
drveća i cjelokupnu biljnu zajednicu. Na taj način matična je podloga omogućila
uzrast orijaških hrastova, koji duboko razvijaju žilu srčanicu i tvore
osnovu, odnosno glavnu vrstu drveća u gotovo svim šumskim zajednicama
spomenutog područja.
Odlično razvijena mreža vodotoka pridonosi bržem sakupljanju i odvođenju
nepotrebnih količina površinske vode i tako u sinekološkom smislu
djeluje na šumsku vegetaciju i ostale faktore životne sredine. Sabiranjem
suvišne vode i dovoljno dugo zadržavanje normalne količine vode u svojim
vodotocima tijekom godine rijeke i ostali vodotoci pridonose razvitku i održavanju
biljnog svijeta tog područja.


Cjelokupna Posavina i u njoj istraživano područje vjekovima je bilo
plavljeno. Tek unatrag četiri decenije zaustavljene su pojave katastrofalnih
poplava izgradnjom obrambenih nasipa uz Savu. Nepobitna je činjenica da
je i faktor poplava utjecao na oblikovanje i fizionomiju pojedinih šumskih
zajednica spomenutog područja (šume crne johe).


Vidimo da se najveća oscilacija nivoa podzemne vode zbiva u cenozi
Carpino betuli-Querc&tum roboris typicum te da ona iznosi (4,3—1,3 = 3,0
m) puna 3,0 m. U ostalim šumskim asocijacijama ta je amplituda oscilacije
mnogo niža pa iznosi 1,4—2,0 m, a to nas u svakom slučaju upućuje na
slabiju i jaču propusnost pojedinih tipova tala.


Kao ograničenja pridolaska šumskih fitocenoza (barska granica šuma)
na istraživanom području javlja se visok nivo podzemne vode. Međutim, u
spomenutim fitocenozama, gdje smo obavljali istraživanja nivoa podzemne
vode, taj najviši nivo u proljeće je bio još uvijek ispod 1,0 m (1,10 m), a