DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 98     <-- 98 -->        PDF

mjera gospodarske aktivnosti, gdje se prvenstveno misli na mjere zaštite šuma,
prihranjivanja itd., čega svega nema do danas u priznatim sjemenskim sastoji
nama.


U slijedećoj tabeli doneseni su podaci o optimalnoj proizvodnji normalnog
šumskog sjemena na površinama priznatih sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
za gospodarski značajne vrste drveća.


Tabela 4


Količina češera u kg koji se mogu
Vrsta drveta Površina sabrati za:


punog uroda među uroda


_


1 2 3 4


Abies alba 362 87.097 32.690
Cupressus semp. horizon. 22 4.080 757
„ „ pyramid. 10 1.065 183
Larix europaea 4 235 157
Picea abies 265 59.161 23.639
Pintts brutia 25 6.151 2.879
„„
halepensis
laricio var. cor.
39
4
2.953
1.071
1.435
536

nigra var.

pinea
pinaster
silvestris
strobus
austr.
dalma
52
393
4
25
36
2
12281
92.606
4.875
20.236
5.947
2.078
6.140
46.303
1.595
8.114
2.525
861
Pseudotsuga menziesii 3 637 315
Taxodiwn distichum 1 300 71
Svega četinjače 1.246 300.773 128.200
Alnus glutinosa 58 4.399 2.188
Carpinus betulus 15 1.243 790
Fagus silvatica 77 1.614 123
Fraxinus angustifolia 214 17.136 6.375
Juglans nigra 37 8.042 2.430
Quercus petraea 424 112.572 10.017
„ robur 2.705 530.484 46.271
„ rubra 2 371 44
„ robur var. tar. 59 21.539 2.316
Robinia pseitdoacacia 45 5.647 2.751
Tilia a r gen tea 41 475 175
cordata 1 399 147
„ platyphyllos 167 3.209 1.256
Svega listače 3.845 707.124 74.893