DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 95     <-- 95 -->        PDF

periodu je napravljeno preko tri stotine stručnih elaboorata, zakonom propisanih
programa mjera njega i genetske melioracije-programa gospodarenja sa priz


natim sjemenskim sastojinnma četinjača i listača.


Prvi pokušaji praktičnog rada na odabiranju sjemenskih sastojina početi su
u Jugoslaviji još 1949. godine. Te su godine M. Krsti č i J. Šafa r izradili
privremene upute za izdvajanje sastojina za proizvodnju kvalitetnog šumskog
sjemena. Nepunih deset godina kasnije J. Šafar donosi prvu razdiobu Hrvatske
na sjemenske cjeline (oblasti, podoblasti i područja), ali ista nikad nije primjenjivana
u šumarskoj operativa. Značaju rajonizacije data je prava težina i
kao tema obrađivana je u sklopu znanstvenoistraživačkog rada u periodu od
1976. do 1982, (temu je vodio B. Regent) , ali je ostala nedovršena. Savezna
radna grupa za područje sjemenarstva donijela je 1988. godine među ostalim
zaključcima prilikom izrade saveznog pravilnika o analizama šumskog sjemena
kao prioritetni zadatak izradu jedinstvene metodologije rajonizacije područja
cijele Jugoslavije.


Prilikom prvog izdvajanja dijelova gospodarskih šuma za priznate sjemenske
sastojinc šezdesetih godina, kao uostalom i petnaestak godina kasnije kriteriji
su ostali isti, uglavnom je to subjektivni dojam vodećeg uzgajivača u radnoj
organizaciji temeljen na kvalitetnim vrijednostima fenotipskih osobina
predlagane vrste drveća. Možemo slobodno reći, da je u zadnje vri´jeme osnovni
motiv izdvajanja novih priznatih sjemenskih sastojina isključivo nestašica sjemena
pojedine vrste vezano za problem izostanka prirodne obnove. Šezdesetih
godina bilo je izdvojeno u Hrvatskoj:


— 30 vrsta četinjača u 245 sastojina i grupa stabala na površini od 3.428 ha, te

13 vrsta listača u 75 sastojina i grupa stabala na površini od 2.006 ha.
Petnaest godina kasnije u drugom turnusu izdvajan´ja dolazi do značajnih promjena,
tako da danas imamo:


— 21 vrstu četinjača u 100 sastojina i grupa stabala na površini od 1.246 ha, te

17 vrsta listača u 101 sastojim i grupi stabala na površini od 3.845 ha.
Iz napred dznesenog vidljivo je slijedeće:kod četinjača je broj vrsta manji, broj sastojina je više nego dvostruko manji,
a također i njihova površina;

kod listača je broj vrsta veći, veći je i broj sastojina kao i njihova površina,
koja je gotovo dvostruka.
Prema tipološkoj razdiobi u Hrvatskoj je definirano ukupno 71 gospodarski i
8 zaštitnih tipova, a od toga su u:


— dinarskom području 31 gospodarskih i 7 zaštitnih tipova,
— panonskom području 29 gospodarskih i 1 zaštitni tip, te u
— eumedileranskom i submediteranskom području 11 gospodarskih tipova šuma.
U tabeli 1 dat je pregled sumarne zastupljenosti priznatih sjemenskih sastojina
po radnim organizacijama, a u tabeli 2 po najznačajnijim autohtonim vrsvtarna
drveća.