DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 93     <-- 93 -->        PDF

OSVRTI


OSNIVANJE, RAD I RAZVOJ ORGANIZIRANOG ŠUMSKOG
SJEMENARSTVA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD TRIDESET
GODINA (1959—1989.)


M. Gradečki, K. Poštenjak, B. Regent*
Šumarski institut Jastrebarsko
Šumsko sjemenarstvo je relativno mlada znanstvena disciplina, čiji je brži
razvoj nekoliko posljednjih desetljeća posljedica napretka i znanstvenih dostignuća
u šumarskoj znanosti. Sjeme je kraj i početak svakog životnog ciklusa,
ono je nosilac budućeg života, sobom prenosi kvalitete dobrih i loših svojstava
svojih predaka, o kojima ovisi i kvaliteta budućeg potomstva. To je razlogom
da se sjemenu već dugo vremena posvećuje dužna pažnja osobito u ratarstvu,
cvijećarstvu, hortikulturi itd. Radi specifičnosti šumske proizvodnje još se veća
važnost daje genetski kvalitetnom šumskom sjemenu i njegovoj pravilnoj
upotrebi, jer jednom počinjena greška se u šumarskoj proizvodnji skupo i dutrajno
plaća. Moderno šumsko sjemenarstvo temeljeno na zasadama i dostignućima
šumarske znanosti je osnova naprednog podizanja i uzgajanja šuma. Nedovoljne
količine kvalitetnog šumskog sjemena poznatog porijekla kako u svijetu
tako i kod nas predstavljaju jednu od bitnih prepreka za uspješno izvođenje
šumskokulturnih radova, a time i za postizavanje kvalitativno i kvantitativno
bolje proizvodnje u šumarstvu.


Problematikom šumskog sjemenarstva njegovom primjenom u praksi na području
NR Hrvatske ozbiljnije se je pozabavila Sekcija za šumarstvo Poljoprivredno-
šumarske komore NR Hrvatske. Unutar te Sekcije formirana je posebna
komisija za šumsko sjemenarstvo. Koncem 1957. godine donijet je u Komori
zaključak da se nužno ima organizirati privremena služba izdavanja certifikata


o kvaliteti šumskog sjemena putem ovlaštenih šumarskih stručnjaka — uglavnom
praktičara. Slijedeće godine u spomenutoj sekaiji je zaključeno da se osnuje
Stanica za kontrolu šumskog sjemena i sadnog materijala. Ovaj zaključak
je ostvaren rješenjem Upravnog odbora Poljoprivredno-šumarske komore NR Hrvatske
broj 365 od 28. 03. 1959. godine. Tim rješenjem osnovan je Zavod za
kontrolu šumskog sjemena u Rijeci kao ustanova sa samostalnim financiranjem
s početkom rada od 01. 05. 1959. godine. Zadaci Zavoda bili su da obavezno učestvuje
u odabiranju sjemenskih sastojina, da vodi evidenciju o istima, da vrši
instruktažu kod sakupljanja i manipulacije sa šumskim sjemenom, da analizira
dostavljene uzorke šumskog sjemena te o tome izdaje certifikate, kako za promet
sjemenom unutar Republike i Jugoslavije, tako isto i za inozemstvo, da iznalazi
kroz istraživački rad metode za analize šumskog sjemena, da osposobljava
stručne kadrove za sjemenarsku službu u šumarstvu itd.
Osnivačko pravo Zavoda preuzelo je sa 01. 07. 1964. godine novoosnovano
Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu, koje je od tada