DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 91     <-- 91 -->        PDF

mjena, za prosječno 15 godina a najkasnije za 40 godina ostalo bi u šumama
Gorskog kotara svega 15% živih stabala jele od sadašnjeg fonda. Nije utvrđeno
koliko stabala jele u određenom vremenu prelazi iz 0-tog stupnja oštećenja
u I do IV stupanj, koliko prelazi iz I stupnja u 0-ti stupanj oštećenja,
te koliko se urastanjem pojavljuje novih mladih stabala u 0-tom stupnju,
a da bi pouzdano moglo tvrditi u kojem vremenu i koliko će se jele posušiti
odnosno nestati u šumama Gorskog kotara.


Iz ovih pokazatelja proizlazi, da će se u narednom razdoblju do 2013.
godine sjeći kao sanitar prosječno godišnje 3,?Vo sadašnjeg fonda četinjača,
a to je oko 2,1 sadašnjeg etata četinjača.


Uz pretpostavku da se proces sušenja stabala jele odvija linearno tako
da se najprije suše stabla III stupnja, zatim II stupnja i zadnja ona I stupnja,
da će kod svih već sada oštećenih stabala jele, teći proces sušenja kao
što je kod posušenih stabala jele obuhvaćenih ovim istraživanjima, te na
osnovu saznanja da je u Gorskom kotaru oštećeno stabala jele I stupnja
33"/o, II stupnja 38(9/» i III i IV stupnja 14´/«, i ovim istraživanjima dobivenim
podatkom da će se to sušenje završiti u roku 23 godine, proizlazi da
će se godišnje sušiti stabala jele u prvih 8 godina odnosno do 1997. lOO´/o,
drugih 8 godina odnosno od 1998. do 2006-te god. 273% i posljednjih 7 godina
odnosno od 2007. do 2013. godine 271% sadašnjeg godišnjeg etata jele.


Za više od dvostrukog povećanja sječe četinjača zahtijeva povećanje kapaciteta
proizvodnje u šumarstvu i preradi drva, te pronalaženje dodatnog
plasmana na tržištu za povećanu količinu tih proizvoda.


Nadalje, ovako znatno povećani opseg sječa, zahtijeva povećana ulaganja
u obnovu šuma a da bi se osigurala biološka reprodukcija i stabilnost
ekosistema, te saniranje niza drugih štetnih posljedica osobito onih koje
će uslijediti nakon što se završi period povećanih sječa i nastupi vrijeme
radikalnih smanjenja sječa.


Moramo se nadati, da neće doći do sušenja jele kako to proizlazi iz sadašnjeg
trenda, ne samo radi toga što nije uzet u obzir veliki broj nepoznanica
za koje neznamo kako i koliko utječu na proces sušenja šuma, već i
radi toga što će se, nadamo se, poduzeti mjere, da se smanje uzroci sušenja
šuma, te konačno moramo se pouzdati u samoobrambeni mehanizam ekosistema.


LITERATURA


1.
Pranj ić A. 1986: Biometrika SN »Liber«
2.
Kalat´adžić Z., Kušan V. 1989: Opadanje prirasta jele u Gorskom kotaru
Šum. list 9—10


3.
Prpi ć B. 1989.: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji, Šum. list
6—8


4.
Klepa c D. 1963.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina NK Znanje
Zagreb


5.
Klepa c D. 1956.: Istraživanje debljinskog prirasta jele u najširim fitocenozama
Gorskog kotara, Glasnik za šum. pokuse br. 12.
6.
G r g u r i ć D. 1989.: Diplomski rad