DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 88     <-- 88 -->        PDF

2. CILJ ISTRAŽIVANJA
Za šumarsku operativu od prvorazrednog bi značaja bilo saznanje o
trendu daljnjeg sušenja jele, kako bi se moglo što realnije utvrditi količine
koje će se morati sjeći i plasirati na tržištu u pojedinom razdoblju.


Cilj ovih istraživanja je bio da se utvrdi koliko traje proces sušenja jele
od I do IV stupnja oštećenja krošnje, odnosno koliko se očekuje sušenje
jele u narednom razdoblju.


Na osnovu saznanja i podataka dobivenih inventarizacijom utvrđivanog
oštećenja krošanja jele u šumama Gorskog kotara i podataka dobivenih
ovim istraživanjima, moguće je s velikom pouzdanošću utvrditi trend sušenja
jele odnosno količinu mase jele koja će se u određenom vremenskom
razdoblju posušiti.


3. METOD RADA
Polazeći od pretpostavke da je širina goda odraz vitalnosti stabla, prije
svega stupnja defolijacije, markantno smanjenje širine goda uzeto je kao
godina u kojoj je stablo prešlo iz normalnog stanja vitalnosti s normalnom
količinom iglica u krošnji, ocjenjeno kao 0-ti stupanj oštećenja, u stagnaciju
koju karakterizira gubitak iglica i početak propadanja stabala, ocjenjeno
kao I do III stupnja oštećenja.


Ova pretpostavka ima oslonac na istraživanjima (Kalafadžić , Ku ša
n 1989.) po kojima je najveće smanjenje debljinskog prirasta kod stabala
jele na prijelazu iz 0-tog stupnja u I stupanj oštećenja i iznosi čak
40i;/o dok se iz I u II i iz II u III stupanj kreće od 6,6% do 9,7%>.


Na područjuOOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Gomirje u gospodarskoj
jedinici Litorić pretežno ekološko gospodarskog tipa Fagetum Croatieum


UČESTALOST TBADANOA PROCESA STA6NACI0E


K.crm


28


:L


ia.


2o


18


16


14.
«.


1o


a


G


2.
GOD.


290