DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 84     <-- 84 -->        PDF

sječe glavne sastojine i sječa odnosno redukcija podrasta i to 50—SO111/« stabalaca
podstojne etaže. Sječu podrata bilo je potrebno provoditi i u narednim
godinama do potpunog uklanjanja podrasta.


U međuvremenu zajedno sa hrastom redovno njegovanim svake godine
pojavio se razni korov i izbojci iz posječenih panjeva koje je također trebalo
uklanjati.


Mlada hrastova stabalca stalno su bila u opasnosti od propadanja pod
zastorom graba ili drugih vrsta koje su imale daleko veći prirast od hrasta
ili od korova. Da se to ne dogodi organizirana je sječa predrasta sa svim
raspoloživim radnicima, uvedeni su tarupi — rotosjekači da sijeku podrast
iznad visine ponika i podmlatka hrasta.


Nakon provedenih dovršnih sječa i popunjavanja sadnicama hrasta lužnjaka,
mlada sastojina hrasta lužnjaka bila je u još većoj opasnosti od propadanja,
jer izbojna snaga graba, lipe, lijeske i ostalog grmlja bila je daleko
veća od prirasta hrastovog podmlatka. Za spašavanje hrasta potrebno je
bilo provoditi intenzivne i česte njege, ponekad i dva puta godišnje.


3. NAČIN RADA
Površina odjela je podijeljena na polja širine pet metara, a između polja
su prosjeke širine 1,50 m.


Te prosjeke ili staze idu paralelno s glavnim putem ili cestom, a okomito
na ove idu izvozni putevi (prosjeke širine 3,0 m) koji se izvode u razmaku
od 50—70 m zavisno o veličini odjela (table). Prosjecanje je vršeno
rotacionim sjekačima — tarupima (Fors 651) u starosti sastojine do 5 godina
kada nema debljih stabalaca od 3 cm do koje debljine može stroj uspješno
vršiti sasjecanje. Širina radnog zahvata stroja rotacionog sjekača
iznosi 1,50 m. Nakon izvršenog prosjecanja staza čija površina iznosi oko
20—25*/o površine odjela obavlja se njega sastojine sasjecanjem nepoželjnih
vrsta drveća i grmlja sjekirom težine 0,60—1,00 kg na držalici dugoj 0,80—
—0,90 m. Njegu sastojine na jednom polju širine 5 m obavljaju dva radnika.
Svaki ide svojom stazom i obavlja njegu do polovice polja (2,5 m širine).
Održavanje staza vrši se svake godine tokom 12—15 godina, kada dolazi do
sklapanja krošanja na stazi.


4. PREDNOSTI NOVE METODE
Ova metoda njege podmlatka i mladika hrasta lužnjaka ima prednosti
nad klasičnim načinom izvođenja njege koje se očituju u slijedećem:


— smanjena je površina za ručni rad oko 22a/». Tu površinu čine prosjeke
i staze koje se održavaju rotosjekačem,
— bolja je prohodnost, veći učinci, te uštede u radnoj snazi i troškovima,
— rad sa staza je lakši, manja je mogućnost povrede, pa radnici više
vole raditi njegu sa staza, nego klasično,