DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— Sve učestaliji klimat s k i e k s c e s i u zadnjih 10—15 godina (nizovi
sušnih godina, niske i visoke temperature, orkanski vjetrovi i dr.)
— Pri m j e na neodgovarajućih strojeva i načina iskorišćavanja šuma
(debalna metoda, teški strojevi koji oštećuju stabla i to smanjujući njihovuvitalnost i tehničku vrijednost — štete na stablima u Hrvatskoj od 10°/o do
25°/o). Ovakvim neprimjerenim korištenjem uništava se najvrijedniji dio šume
(donji dio stabala i tlo).
— Svaki politički eksperiment socijalizma, primijenjen je i na šumarstvo.
Umjesto prilagodbe sistema šumi, šumu smo prilagodavali sistemu
(samoupravljanje, ZUR i dr.) što dovodi do slabljenja biološkog potencijalašume. Tako npr. radnički savjet u kojemu stručnjaci nisu u većini odlučuje
o najosjetljivijem stručnom postupku (da ili ne biološka obnova i dr.).
— Izostanak biološke obnove u područjima gdje je šumarstvo
»tanko« ili gdje su sredstva potrošena za nešto drugo, a često i izvan šumarstva
(jeftina sirovina za mjesnu preradu drva po diktatu komiteta i dr.).
Gotovo potpuni izostanak biološke obnove u degradiranim šumama (šikare,
panjače).
— Česta pojava šumskih požara u aridnim područjima (neorganizirano
šumarstvo, manjak stručnjaka).
— Izostanak stručnog djelovanja u stvarnoj primjeni. Osjetljivi uzgojni
postupci (obilježavanje stabala, usklađivanje omjera smjese drveća u
ranim razvojnim razdobljima sastojina i dr.) su prepuštena srednjem stručnom
kadru, a često i manjkavo obrazovanom nižem osoblju. Sve ovo se zbiva
usprkos dovoljnom broju visoko obrazovnih stručnih kadrova.
— Slaba organizacija šumarstva čiji učinak je vidljiv naročito
danas u podjeli struke na iskorišćavanje te uzgoj, zaštitu i lovstvo (uzgoj živi
dobro ako više posječe). Ovakve stručne akrobacije odražavaju se vrlo nepovoljno
na ekološku ravnotežu šumskih ekosistema (primjena »femelšlaga«
u prebornim šumama, sječa kvalitete i korišćenje u odjelima uz cestu, šumarski
inžinjer nije stimuliran za stručni rad, dok je bolje nagrađen oportunistički
stav prema vlasti).
Smanjenje drvnih zaliha (primjena progresivne potrajnosti) što uz sinergetsko
djelovanje (sinergetsko djelovanje — jedan nepovoljni ekološki čimbenik
povećava utjecaj drugoga čimbenika) »kiselih kiša«, suše, učinka slabe
organizacije (odsustvo stručnjaka) i dr. smanjuje ekološku i gospodarskuvrijednost šume, a naglašeno njenu proizvodnost (izostanak mogućeg prirasta
jer je smanjena glavnica).


— Promjena vodnih odnosa u staništima nizinskih šuma reguliranjem rijeka,
izgradnjom hidroelektrana, melioracijama poljoprivrednih zemljišta, izgradnjom
šumskih cesta i dr. što ima za posljedicu velika sušenja hrasta
lužnjaka i ostalih drveća. Od 1982. do danas osušilo se u srednjoj Posavini
oko 1,000.000 m3 hrasta lužnjaka.
— Pokušaj rješavanja materijalnih pitanja prerade drva udruživanjem sa
šumarstvom (»šumskodrvni kompleks«) ili stvaranjem takve organizacije kojauključuje takvu mogućnost. Sadašnja organizacija šumarstva (ZOŠ 1983) prešutno
je predvidjela uključivanje prerade drva u poslove iskorišćivanja šuma
koji su dio biološkog postupka njege i obnove šuma.