DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 78     <-- 78 -->        PDF

kazuje prirodno njegovo stanište na Mljetu, kao i susjednoj Italiji, gdje se
on pojavljuje uz more na pjescima maritimnog porijekla gdje vapnene primjese
dolaze u tragovima. Kompaktna tla kao i ona, gdje voda stagnira, ne
odgovaraju pinjolu.


Razvijenost prostranog korijena nije također zadovoljavajuća. Najduži
postrani korijen nije prelazio niti 40% vrijednosti totalne visine stabla. Isto
tako su nepovoljni i volumni odnosi između angažirane površine tla korijenjem
i projekcije krošnje. To je naročito izraženo kod suhih primjeraka
gdje se taj omjer kreće čak i do 1:2. Orlić i suradnici (4) su u kulturi američkog
borovca (Pinus strobus) utvrdili da je taj odnos kod zdravih primjeraka
iznosio 2,59:1, a kod suhih 1,75:1. U literaturi nalazimo podatke da se
u prirodnim sastojinama listača omjer kreće od 3,4:1 do 6,6:1 (4).


4. ZAKLJUČCI
Na osnovi rezultata istraživanja mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1. Glavni uzorci sušenja pinija u drvoredima su nesrazmjer između
nadzemnog i podzemnog dijela stabala, koji je uvjetovan nepovoljnom sredinom
(supstratom) za razvoj korijenja, prevelika redukcija krošnje i nepravilna
sadnja (duboka sadnja). Tome sigurno treba pridodati i gradsku
zagađenost, naročito uz saobraćajnice, krutim i kemijskim polutantima koji
također doprinose usporenijem razvoju drvoreda, pa i njegovom sušenju,
pogotovo oslabljenih stabala.
2. Kod izbora lokaliteta — staništa za sadnju pinija treba više voditi
računa nego do sada i izbjegavati teška tla (supstrate) s nepovoljnim vodozračnim
režimom kao što su u ovom slučaju tercijarni flišni laporci i karbonatni
pješčenjaci.
Stoga je potrebno prije podizanja drvoreda provesti detaljna istraživanja
posebice tla, kako bi se izbjegle ovakve i slične greške.


3. Treba naglasiti da su naprijed izneseni podaci rezultat prvih istraživanja,
koje bi trebalo još više intenzivirati kako bi se dobio potpuniji uvid
u problem sušenja pinija na ovom području, a time i način njegovog suzbijanja.
4. Na kraju, kao preporuka trebalo bi kod podizanja drvoreda uz gradske
saobraćajnice posebnu pažnju posvetiti pravilnoj pripremi sadnih mjesta,
tim više kad znamo da se kod njihove izgradnje uklanja plodni sloj tla do
geološke podloge, najčešće izgrađene od laporaca. Nakon toga se u prostor
namijenjen drvoredu unosi vrlo plitki sloj (10—15 cm) plodne zemlje, što
nikako nije dovoljno ni za grmolike vrste, a pogotovo stablašice.