DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ukupnih karbonata i aktivnog vapna. Utjecaj karbonata je posredan jer onemogućava
usvajanje željeza i fosfora. Nadalje, visok sadržaj karbonata upućuje
na pretpostavku da je odnos Ca : Mg veoma širok — i stoga nepovoljan


Nizak sadržaj humusa upućuje na slabu snabdjevenost hranjiva i nepovoljna
fizikalna svojstva zemljišta, a posebno njegovu strukturu.


3.2. Analiza stabala p i n i j,a
U izučavanju problematike sušenja pinjola u drvoredima na području
Splita smatrali smo potrebnim ispitati razvijenost nadzemnog i podzemnog
dijela biljke, tj. odnos stablo-korijen kako kod suhih tako i kod zdravih
primjeraka.


Poznavanje tog odnosa ima svoje fiziološko opravdanje jer su upravo
lo oni dijelovi biljke za koje su vezane dvije vrlo važne životne funkcije:
transpiracija i apsorpcija. Povoljan odnos uvjetuje normalno odviijanje i
svih ostalih fizioloških procesa u biljci, a nepovoljan ima za posljedicu pojavu
vodnog deficita u biljnom tkivu. Negativne posljedicie vodnog deficiita
mogu biti slabiji rast biljke pa i njeno potpuno izumiranje.


Na primjernim stablima pinjola mjeren je prsni promjer, visina i godišnji
visinski i debljinski prirast u svim drvoredima. U Ulici Maksima
Gorkog nema suhih primjeraka pinjola, prsni promjer stabla se kreće od
10,5 do 21,3 cm; visina 3,25—6,30 m, godišnji visinski prirast za razdoblje
1971—1985. godine 5—25 cm i godišnji debljinski prirast 4,4—11,2 mm.


Slika 3. — Stablo pinija s prvim simptomima sušenja u Ulici Splitskog odreda