DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Geološki gledano supstrati (zemljišta) na kojima su podizani drvoredi
pinjola u Ulicama Splitskog odreda, Oslobođenja i Maslešinoj su sastavljeni
od tercijarnih flišnih laporaca i karbonatnih pješčenjaka koji se odlikuju nepovoljnim
fizičkim i kemijskim svojstvima. To su postupno nestrukturna
tla teškog mehaničkog sastava pri dominaciji frakcija praha i gline. Nadalje,
oni imaju veoma mali kapacitet za zrak i nisku poroznost, što je uvjetovano
slabo izraženom strukturom, teškim mehaničkim sastavom i jakim antropogenim
utjecajem i zbijanjem uslijed gaženja. Sve ovo naravno tvori
vrlo nepovoljnu sredinu za razvoj korijenja šumskog drveća (si. 2).


Slika 2. — Pedološki profil otvoren u drvoredu pinija u Ulici Splitskog odreda


U kemijskom pogledu ova tla odlikuju se veoma visokim sadržajem
ukupnih karbonata i aktivnog vapna, kao i visokim pH vrijednostima. Zbog
niskog sadržaja humusa sadržaj ukupnog dušika je također veoma nizak. U
pogledu sadržaja fiziološki aktivnih hranjiva ova tla su slabo do srednje
snabdjevena kalijem i fosforom.


Za razliku od drvoreda u Ulici Splitskog odreda, Oslobođenja i Maslešinoj
koji se nalaze na depozitima tercijarnih flišnih laporaca i karbonatnih
pješčenjaka, drvored u Ulici Maksima Gorkog se bitno razlikuje jer je
u tlu od skeletnog kvartarnog nanosa. Ova tla su povoljnijih kemijskih i fizikalnih
svojstava. Imaju nižu pH vrijednost, sadržaj CaCO:i i aktivnog vapna
i bolje u snabdjevena fiziološki aktivnim hranjivima.


Među kemijskim svojstvima tala koja se mogu javiti kao faktori usporenog
rasta pinjola u analiziranim tlima treba izdvojiti veoma visok sadržaj