DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 71     <-- 71 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNCATION
UDK 712 (Prinus pinea L.) Sura. list CXIV (1990) 273


SUŠENJE PINIJA (PINUS PINEA L.)
U DRVOREDIMA NA PODRUČJU SPLITA


Vlado TOPIĆ, Boško MILOŠ*


SAŽETAK: U ovom radu autori obrađuju uzroke sušenja pinija
(Pin us pinea L.) u drvoredima na području Splita. O
pažanja i mjerenja su provedena 1985. godine. Istraživanja su
obuhvatila analizu tla, dendrometrijske izmjere stabala, razvijenost
korjenovog sistema kao i druga terenska opažanja. Provedena
istraživanja i dobiveni podaci pokazuju da su uzorci sušenja
pinjola u drvoredima nesrazmjer između nadzemnog i podzemnog
dijela stabla, koji je uvjetovan nepovoljnom sredinom
(supstratom) za razvoj korijenja, prevelika redukcija krošnje i
nepravilna sadnja (duboka sadnja).


1. UVOD
Pinija je vrsta šumskog drveća koja od prirode dolazi kod nas. Svojim
habitusom daje primorskom pejsažu osobitu karakteristiku. Traži najtoplija
primorska staništa na kojima dolazi do izražaja intenzivan utjecaj svjetlosti.


Niske temperature ispod 0"C, naročito ako duže traju, vrlo su nepovoljne
za razvijanje ove vrste (1).


Osjetljiv je na sušu i buru. Kako je veoma dekorativnog izgleda u starijoj
dobi pinjol se počeo koristiti u podizanju drvoreda. Tako je masovnije
korištenje pinjola za podizanje drvoreda na području Splita započelo 1971.
godine.


U razdoblju od 1971.—1975. godine podignuti su drvoredi pinjola u Ulicama
Maksima Gorkog, Splitskog odreda, Maslešinoj i Oslobođenja (si. lj .


Prvi drvored u Ulici Maksima Gorkog podignut je 1971. godine. U Ulicama
Splitskog odreda i Oslobođenja drvoredi su podignuti 1974. godine,
dok je drvored u Maslešinoj ulici podignut 1975/76. godine. Sadnja je obavljena
u rupe dimenzija 80x80x80 cm i s razmacima od 8 m. Sadnice su dijelom
bile u kontejnerima, dijelom u baliranoj slami, starosti 5 godina. Stablašice
su bile visine 2,5 m s promjerom debla od 3,8—4,5 cm. Tijekom
1981/82. godine izvršeno je osim u Ulici Maksima Gorkog, obrezivanja donjih
grana (reducirano 50-´/t> žive krošnje).


Prva pojedinačna sušenja stabala pinija u drvoredima registrirana su
1983. godine u Ulici Splitskog odreda koja danas poprima veći intenzitet. U


Dr. Vlado Topic, Dr. Boško Miloš, Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša, Split


273