DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 70     <-- 70 -->        PDF

21. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE
1990.


Ovogodišnji Simpozij ima za temu »ŠUMARSKA PRIVREDA NA PUTU U
VEĆA PRIVREDNA PODRUČJA«, a održava se 13. rujna u Celovcu a 14. rujna
sa stručnim ekskurzijama na područje Šumskog gospodarstva Slovenj Gradec.
Simpozij se održava u organizaciji 39. MEĐUNARODNOG SAJMA DRVA, koji počinje
12. rujna.


Simpozij počinje 13. rujna u 8,30 sati a otvara ga Savezni ministar za poljoprivredu
i šumarstvo dipl. inž. Franz F i s c h 1 e r. Nakon uvodnog govora predsjednika
Odbora za organiziranje ovog Simpozija slijede referati o šumarskoj
privredi na putu u veća privredna područja:


1. »... s općeg gledišta nacionalne privrede« dr. Erharda Fiirsta , rukovodioca
Odjela za pitanja nacionalne privrede Kreditnog zavoda (Creditanstalt —
Bankverein, Beč,
2. »... sa gledišta šumarske privrede« dipl. inž. Waltera Purrer a iz Štajerske
pokrajinske komore za poljoprivredu i šumarstvo u Grazu,
3. »... sa gledišta šumarske tehnike« prof. dipl. inž. Antona T r z e s n i o \vs
k o g, predstojnika Instituta za šumarsko građevinarstvo i šumske radove Univerziteta
za kulturu tla u Beču.
Nakon predavanja održat će se panel-diskusija u kojoj uz ostale sudjeluje i
dipl. inž. Hubert D o 1 i n š e k, direktor Šumskog gospodarstva u Slovenj Gradecu.
Navečer je prijem koji daju predsjednik Koruške pokrajinske vlade dr.
Jorg Haide r i Međunarodni sajam drveta.


Četiri stručne ekskurzije održat će se 14. rujna na području istočnih Karavanki
i Pohorja pod vodstvom prof. dr. Dušana M 1 i n š e k a, dipl. inž., Maxa
S u š e k a, dipl. inž. Modic Toneta, dipl. inž. Franca C a f n i k a i dipl. inž.
Huberta Dolinšeka.


Kotizacija (simpozijska iskaznica) iznosi 500 Ats (austrijskih šilinga) a za suprugu
(u pratnji) i studente (uz studentsku iskaznicu) 100 Ats. Uplata samo za
predavanja iznosi 300 Ats a toliko i za ekskurziju.


Sudjelovanje se prijavljuje sekretarijatu Simpozija u Celovečkom sajamskom
udružeju, St. Ruprechter Strasse A-9020 Celovec, telefon (0 46 3) 56 8 00-10. Rezervacija
soba preko agencije Kartner Reisebiiro, Neuer Platz 2, A-9020 Celovec tel.
(0 46 3) 56 4 00 a telefax (0 46 3) 54 4 50.