DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Mayer , B. 1986: Dostignuća u zaštiti okoline preko zaštite voda, primjena mulja
iz uređaja za pročišćavanje voda u šumarstvu Nizozemske s osvrtom na stanje
u nas. Šum. list br. 11—12, 519—527, Zagreb


Mayer , B. 1987: Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora
i fluora u tlu nizinskih šuma bazena Kupčine. Šum. list br. 1—2, 19—27, Zagreb


Mayer , R. 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom ekosistemu.
Šum. list br. 6—8, 299—313, Zagreb


Prpić , B. 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. Šum. list br.
6—8, 235—242, Zagreb


Prpić , B. 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur II.) u Hrvatskoj u svjetlu
ekološke konstitucije vrste. Glasnik za šumske pokuse, Vol. 25, 1—24, Zagreb


Prpić, B., Komlenović, N., Seletković, Z. 1988: Propadanje šuma uSR Hrvatskoj. Šum. list br. 5—6, 105—215, Zagreb


Rauš , Đ. 1975: Karta šumskih zajednica profila pokupskih šuma M 1:25000. Rukopis


Rauš , Đ. 1977: Karta šumskih zajednica gospodarskih jedinica Varoškog luga i
Česme M 1:25000. Rukopis


Smilde , K. W., Burg , J. van den 1983: Sewage sludge in forest. H.O 16(20).
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos-en landsckapsbouw »De Dorschkamp«,
Wageningen, nr. 207, 446—450.


Smith , H. W. 1981: Air Pollution and Forests. Springer Verlag, New York


V r b e k, B., P e z d i r c, N, 1988: Neke karakteristike mulja podzemnog sustava
Đula-Medvedica u Ogulinu. VIII kongres JDPZ, str. 204, Cetinje


Vujasinović , S., M a t i ć, I. 1988: Pojava teških metala u aluvijalnim naslagama
reke Save kao indikatori industrijskog zagađenja. Zaštita voda ´88, JDZV,
353—361, Dojran


Heavy Metals (Pb, Zn, Cu) in the Soils of Lowland Forests in North-West Croatia


This paper presents the results of investigations on the content of lead, zink
and copper in the soils of lowland forests in nort-west Croatia, Considerably larger
amounts were determined in areas exposed to floods, especially in the alluvial
sediments of the river Drava.


Key words: heavy metals, lead, zink, copper, soils of lowland forests,
pollution caused by flood waters north-west Croatia.