DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 5     <-- 5 -->        PDF

SADRŽAJ — CONTENTS


UVODNI ČLANAK — LEADING ARTICLE


P r p i ć, B.: Šumski ekosistemi u Hrvatskoj danas — retrospektiva i sutrašnjica
(209)


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*232.19


Ma tie, S., Prpić, B. i Rauš, D.: Model za njegu i obnovu park šume CIKAT
na LOŠINJU — Model for Tending and Reforestation of the ČIKAT Park
Forest on LOŠINJ (213)


UDK 630*232.12 + 165.62 (Salix sp.)


Krstinić, A.: Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih klonova
stablastih vrba II — Phenotypic Stability Adaptability and Productivity
of Ceratin Clones of Arbore scent Wilows (227)


UDK 581.14/5+712


Jurković, M.: Fenološke karakteristike nekih drvenastih egzota — Phenological
characteristics some Exotic Woody Plants in Zagreb (237)


UDK 630*631.47 546.4/.5/.8.002


Mayer, B., Pezdirc, N.: Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma
sjeverozapadne Hrvatske — Heavy Metals (Pb, Zn, Cu) in the of Lowland
Forests in North-West Croatia (251)


UDK 630*323.12 (Q. robur L.)


Bojanin, S., Krpan, A., B e b e r, J.: Utrošak govira i maziva motorne lančane
pile STIHL 056, kod obaranju stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine
i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka —
Fuel and Lubricant Consumpation of a Power Chain Saw STIHL 056 During
Felling and Primary Conversion of Round Timber and Cubic Metre Stacked
Wood in Ripe Stands of Pedunculate Oak (261)


PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 712 (Pinus pinea L.)


Topic, V., Miloš, B.: Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području
Splita — Drving of Pinus pinea L. in the Tree Lined Streets in Split
Area (273)


STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*232.5 (Q. robur L.)


Sabljak, S.: Prilog za uvođenje novih metoda na njezi podmlatka hrasta lužnjaka
— Contribution to the Introduction of New Methods in Tending Young
Plants and Saplings of Pedunculate Oak (284)