DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630-631.4 + 546.4/.5/.8.002 Šum. list (X1V71990) 251


TEŠKI METALI (Pb, Zn, Cu) U TLIMA NIZINSKIH ŠUMA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


Branimir MAYER, Nadežda PEZDIRC


SAŽETAK: U radu se iznose rezultati istraživanja sadržaja olova,
cinka i bakra u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske.
Utvrđene su znatno veće količine na površinama izvrgnutimpoplavama, osobito u aluvijalnim naplavinama rijeke Drave.


Ključne riječ i: Teški metali, olovo, cink, bakar, tla nizinskih
šuma, unos onečišćenja poplavnim vodama, sjeverozapadna
Hrvatska.


1. UVOD
Najvrednije nizinske šume hrasta lužnjaka u dolinama rijeka Save, Drave
i pritoka već su značajno oštećene (38%>) (Prpi ć et al. 1988, Prpić ,
1989). Propadanje hrasta lužnjaka zauzima velike razmjere u srednjoj Posavini,
osobito u šumama Odranskog polja pokraj Zagreba i Sunjskog polja
kod Siska, a sušenje podravskih vrbika i topolika sve se više širi. Propadanje
ovih šuma pripisuje se kombiniranom djelovanju promjena vodnog režima
(regulacije rijeka, hidromelioracije, izgradnja hidrocentrala), onečišćenju
zraka i poplavnih voda, klimatskim promjenama (suše, zimske studeni)
i promjenama prirodne strukture šuma.


U okviru multidisciplinarnih istraživanja uzroka i posljedica propadanja
naših nizinskih šuma neophodno je dalje širiti bazu podataka o opterećenosti
tala polutantima, posebno onih koja su plavljena onečišćenim vodama na
što se ukazuje u radovima M a y e r a (1986, 1987).


2. OBJEKTI ISTRAŽIVANJA
Kartografski prikaz i opis lokacija izraživanja dat je u slici 1 i tablici


1. U šumama srednje Posavine i Pokuplja itrsaživanja su provedena u zajednicama
hrasta lužnjaka i poljskog jasena na pseudoglejnim, semiglejnim i amfiglejnim
tlima, a istraživanja u Podravini kod Varaždina obuhvatila su šume
vrba i topola na fluvisolima rijeke Drave. Vodotehnički zahvati, izgradnja
šumskih prometnica i HE »Varaždin« značajno su promijenili dinamiku plav-
Ijenja u posljednjih nekoliko decenija, posebno u pravcu kraćeg trajanja i
smanjenja plavljenih površina.
´´´ Dr. Branimir Mayer, mr. Nadežda Pezdirc, Šumarski institut, Jastrcbarsko


251
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 50     <-- 50 -->        PDF

/


´-i i i


L. "TcO
O U"i


O v E


iJ
(1 1 -M CO J-> CJ


s
s
o a
CJ


1 LO
utL t_ ro o c >


H :i CJ rj C
»no


rau -H


^J > X


O


rj n 1. fl)


a


rH -H O t-(3 CJ


H a re a. a> ra
CJ t, x tu o o t- :r: u.


Ovo O O: i. t-3 U


o ^ n
O H O u. o o u.


C O *-»-> O CJ i c > -u O M -< <~ c i cj> i I r


> CJ o O t. J-> o Ho
-rt
o
O 1 o o i^:


i CL 00


^ o o
t. E 3 C S E C E= E 3 m 3 o « O CJ o offl 3 (3 O U 3 U 3 CJ CJ 3 .-i i. H O t, -H U
O « ic o w io O ->-> t~ J «3 tO u r. 3 !> C 3
CJ 3 CJ O


0" w JUOJ


5»5


(\j m-n- tr»vo


H X


ft. 3


O *1


o


ra o


O CJ


.-) L´i ce _j


a: ;: o u:
< >


t J «-´


252
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SLIKA 1: SITUACIJA


3. METODE
Prosječni uzorci tla sabrani su tijekom 1988. i 1989. godine sa šumskih
makrostaništa (podalje od stabala) u dvije numeričke dubine 0—5 crn i 5—
15 cm na lokacijama u gospodarskim jedinicama Česmi, Varoškom lugu, Kupčini,
Turopoljskom lugu i Posavskim šumama. Uzorci tla iz gospodarske jedinice
Varaždinske podravske šume odnose se na slojeve pedoloških profila
fluvisola. U pedološko-! iziološkom laboratoriju Šumarskog instituta u
Jastrebarskom izvršena su na 57 uzoraka tla određivanja teških metala —
olova (Pb), cinka (Zn) i bakra (Cu) — metodom Briine, Ellinghaus,
(1981) ekstrakcijom sa 2N HC1 uz određivanje na AAS Perkin-Elmer 300S.
Ovim se postupkom izdvaja iz tla ukupno olovo, 75% bakra i 30% cinka.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 52     <-- 52 -->        PDF

. j


in o O o o


in o c->


t-in t


OJ eg
=3 iT CM in OJ


z


o co co n o


CO ^r -r en m in en
y


eg in o in o
CO i i CM CM


X en O O in 00 o t-| t 1 i I
3> i n t\i -o in


VO Cn UD


CO
o in o in
U


:*: oj MD O OJ U-! o f-
CM ^r OJ CO


o ^o in
> m


CO «--^T ^L) in


«: o r- c-J


CM m CM ^r rr -T


o
m
C 1


Cu *^rn . --en, ^.


o


i 1


s |


a: c— XT O vO \o O CO fl O O o
C_) =T in t-~ i>M
CG
O o m o


o


O vL> MD =r on ^T CO CT\ 1 O in in CJ CM
JT -=T MD CO CO


o


t-


m


J co CM CM


a\


=T ST CM
i— Li


>to
in
o in m m H1


in in


^r m m 1 cn tn
in in


^-*


o
1 i i
i i


MD Z3-|


XI — sr o o S vo


a, m m OJ CM 1 o in o m o in


_:


t-*


1
\L) in O
w. cv> o a> co |
CO CO OJ
J -a
O in O o in in


H


~j O O [*-Cvj


«-o


«s
OJ t— CM OJ | Cn. iri rri y>


o OJ o a%
to Cq
f-< OJ


r» a. on CM


o
1
s X cc
CO


ZT in
in in in m in in


o o o in I


=> <-OJ CM rj OJ OJ


a tJ L-m


"" 1
i i i t


-i


s


-t
o in o in o in


o


X/J


^
U CL |H


o o o


It-vo VO on \o vo in | Cr» CO


CM
o m on
t»l .


cr. —z a.
on


M

-> LJ


KO .* o *~ cv I


—. CU COZT ^r ^r \o in CM CM 1 in in in
CX >U &n O CC
(J -5 F :* E-1 i i
CO CO 1


«
«
O O en CM CO CM i o o o
CO >* 3
.=r m


-3 «--=T CM


l-l t


~)
t-3>" ra


CO to >N o o rn
t > 1.


C\j ^3 C\j


O
en


-2 31


-o CM


r>^- m


U W ra J<-3 CO


CO r-OJ


U3 in


-=r -=T \o r-1


n>
i


1
QCCvO


as o o co en in =r fj


o
*=:*-´ CM m


CO OJ OJ OJ CM a o


> in o o o (


ET \a
m o


o rn r- cr> j >JD
m m 0-vO oj -1 ~ ^r >--">
<^> o
m T


o
~ i
u U3 CM


o o o in M r- CO m i


> OJ OJ CM CO in co in
O CM OJ


s


r~


1
cc o ^r m CM in en fl


Cj i i i i


r\J CM O CO o CO o CO


> m
1!


1


E


— 2; rvO
o r-r-vo in 1 ;o o o o o o O O — .


OJ CM CM Oj -^-fl


s -


>A O co «o in CO O =´E3 | a rn rn cj


on
vr> CQ


O in o cr, ^r m \ w
OJ CM CM T_


C3 o o o O o o o o coo
vi3 r OJ t--o

/e 1


in in in in in \


ro /o m 1


.i^ 1 1 1 1 1
CJ / c i i i i i i i r´ o o en o O o o o o o 3


H /
"-> / r;


CJ o o


aj / *H CM r-O C J CM r-
Y / XI in in


r-"


o o o in 1


O/ 3


_]/ CJ


^^ ^


D
Xi
U ,

.o


w


e.; (-J
c L


! if - »


L. I I1-! p f-
o


CO 6 -"< >


:> o <. JX \ 3


c u-;


<-\
o o
CJ


o & \
i
254
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 53     <-- 53 -->        PDF

GRAF. 1: SADRŽAJ OLOVA (Pb) U TLIMA NIZINSKIH
SUMA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


U NEPLAV


l PLAVLJENO


D 5 4 3 2 1 v«7
11 4 * 1 2 3 4 5 0 7 1 2 3 4 63 77 32 L3 i4 02 104 107
~ ČESM A VAROŠ. KUPĆINA TUROPOLJSKI LUG POSAVSKE PODRAVSKE NIZINSKE
« LUG JASTREVEL.
GORICA SUME ŠUME
"S VRBOVE C BARSKO SUNJA VARAŽDIN


GRAF. 2: SADRŽAJ CINKA (Zn> U TLIMA NIZINSKIH SUMA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


L i NEPLAVLJENO


PLAVLJENO


m


8 4 3 2 1 67 11 4 7 1234B37 04 »2 104107


GRAP. 3: SADRŽAJ BAKRA (Cu) U TLIMA NIZINSKIH SUMA
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE


CPLAVLJENO


n.
PlAVLJENO


.. QjCDCbCb mJDLtlm DtoBin


14 3 2


12343*7 123 03 77 B?B3 C4 B2 f04 1«7
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 54     <-- 54 -->        PDF

4. REZULTATI
Iz tablice 2 i grafikona 1, 2 i 3 vidljive svi numeričke vrijednosti i histogrami
sadržaja olova, cinka i bakra vi istraživanim tlima nizinskih šuma sjeverozapadne
Hrvatske. Povećani sadržaj teških metala u pravilu je veći na
plavljenim lokacijama. Izuzetno visoke koncentracije utvrđene svi u naplavinama
rijeke Drave. Tako dok sadržaj olova na ostalim lokacijama maksimalno
doseže 60 mg/kg dotle u dravskim naplavinama dolazi u rasponu 565
—1445 mg/kg uz izuzetak šljunčanih sprudova na lokacijama 83 i 104 sa 90
odnosno 85 mg/kg. Još su veće razlike u sadržaju cinka: na ostalim lokacijama
maksimalna vrijednost iznosi 95 mg/kg, a u dravskim naplavinama
utvrđen je raspod 1600—4330 mg/kg izuzev sprudova sa 280 odnosno 310 mg
kg. U pogledu sadržaja bakra može se zaključiti da svi količine izmjerene
u dravskim nanosima slične ostalim plavljenim lokacijama no one višestruko
premašuju vrijednosti izmjerene na neplavljenim lokacijama. Značajno je
podvući da svi dravske naplavine visoko opterćene teškim metalima ne samo
površinski već i po dvibini što pokazuju analize profila-lokacije 63.


5. RASPRAVA
Teški metali olovo, cink i bakar mogu biti ugrađeni vi švimska tla iz troši
ne određenih matičnih svipstrata (rude), zatim zračnom mokrom i suhom
đepozicijom, depozicijom iz taloga onečišćenih poplavnih voda i preko deponija
raznog materijala. U današnje vrijeme navedene depozicije uglavnom
su antropogenog porijekla.


Predodžbe o nivou opterećenosti tala nizinskih svima sjeverozapadne Hrvatske
olovom, cinkom i bakrom mogu se dobiti usporedbom s koncentracijama
koje daju Smith , 1981 (prirodna koncentracija za Pb u tlu 10—20
mg/kg), Frieedman , 1989 (tipične koncentracije u tlu Pb-35 mg/kg, Zn90
mg/kg, Cu-30 mg/kg; prosječne koncentracije u otpadnim muljevima za
Švedsku, Englesku, Michigen, Ontario: Pb-281-820-1380-1200 mg/kg, Zn-20604100-
3320-4500 mg/kg, Cu-791-970-1020-1100 mg/kg iBrvine , Ellinghaus ,
1981 (podnošljive koncentracije u tlu Pb-100 mg/kg, Zn-250-300 mg/kg, Cu100
mg/kg).


Malobrojni podaci iz domaće literature pokazuju da se sadržaj olova
na pseudoglejnoj gredi u šumi Kupčini kreće od 43 do 65 mg/kg, a u niži iste
šume oko 30 mg/kg (Mayer, 1987), da u mulju podzemnog sustava Đula-
Medvedica kod Ogulina olovo doseže 80 mg/kg, cink do 200 mg/kg i bakar
do 42 mg/kg (Vrbek, Pezdirc, 1988), a da u mulju ribnjaka Posavine
istraživani teški metali dolaze u slijedećim rasponima: Pb-31-124 mg/kg, Zn68-
196 mg/kg i Cu-23-63 mg/kg (Manitaševi ć et al. 1987). Vrlo visoke
koncentracije olova, cinka i bakra vitvrđene su u savskom aluvijalnom mulju
kod Beograda i nazvane su alarmantnim, ali je ekstrakcija rađena centrifugiranjem
pa numeričke vrijednosti nisvi komparabilne (V u j a s i n o v i ć, M atić,
1988).


Navedeni podaci upućuju na zaključak da neplavljena tla nizinskih šuma
sjeverozapadne Hrvatske sadrže olovo, cink i bakar na nivou prirodnih
koncentracija ili su slabo povišene u skladvi sa zaštićenosti nizinskih pre
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 55     <-- 55 -->        PDF

djela od zračnih polucija, ali i s razlikama u opterećenju koje uzrokuje
blizina industrijskih i urbanih zona kako to potvrđuju istraživanja dava ča
et al., 1985, Mart ino vica i Burl ice, 1985, M ay era, 1987, Kom
leno vica, 1989, May era R., 1989 i Martinovića i Kušena,
1989. U tom pogledu povoljnije stanje je u Česmi i Varoškom lugu za razliku
od Turopoljskog luga i Posavskih šuma (blizina zagrebačke i sisačke urbane
i industrijske zone). Ove se razlike regionalno poklapaju s intenzitetom
sušenja hrasta lužnjaka.


Na poplavnim lokacijama došlo je do vrlo značajnog unosa olova, cinka
i bakra u tlo u odnosu na neplavljene uz specifičnosti vezane za vrste onečišćenja
pojedinih vodotoka i dinamiku poplava. Enormna onečišćenja olovom
i cinkom dravskih naplavina potječu iz otpadnih komunalnih i industrijskih
voda gradova Maribora, Ptuja, Mežica (rudnik olova), Kiagenfurta i drugih.
Po kontaminiranosti ove su naplavine u rangu s otpadnim muljem iz uređaja
za pročišćavanje što otežava obnovu šuma, ograničava korištenje drvnog
materijala i drastično sužava mogućnosti namjene prostora.


Na ostalim plavljenim lokacijama vrijednosti za olovo prelaze prirodne
i prosječne koncentracije, a za cink i bakar one su još ispod prosječnih.
Specifičnosti po ostalim lokacijama su lijedeće:


— Rijeka Česma južno od Bjelovara deponirala je u plavljeno šumsko
tlo 3,5 do 4 puta više bakra, 1,4 do 3 puta više olova i 2,5 do 5,2 puta više
cinka od površina izvan dosega poplava iz Česme.
— U naplavinama rijeke Glogovnice nizvodno od Križevaca i Vrbovca
utvrđen je 1,5 puta veći sadržaj cinka i bakra od neplavljenih tala u obližnjem
Varoškom lugu, ali je sadržaj olova u naplavini niži uz moguće tumačenje
da prevladava prehrambena industrija.
— Onečišćenje rijeke Kupčine i pritoka otpadnim vodama iz Jastrebarskog
i vinogradarskog plešivičkog slivnog područja (zaštitna sredstva) dovelo
je do povećanja sadržaja teških metala na širokom području šume Kupčina
na nivou slično rijeci Česmi.
— U području Turopoljskog luga na intenzivno plavljenim lokacijama
6 i 7 iz rijeke Odre i Posavskim šumama lokacija 3 sadržaj olova značajno
prelazi tipičnu vrijednost. Slična je i lokacija 4 u Posavskim šumama ranije
plavljena na kojoj je, kao i u Turopoljskom lugu (lok. 6 i 7) došlo do intenzivnog
sušenja hrasta lužnjaka. Ove promjene pratile su i promjene vodnog
režima izazvane vodotehničkim zahvatima, izgradnjom prometnica i drugim
faktorima.
Problem fitotoksičnosti istraživane grupe teških metala od velikog je
značenja u biljnoj fiziologiji no njihov prag toksičnosti treba ocjenjivati u
sklopu sinergističkog djelovanja velikog broja štetnih tvari, koje su istodobno
prisutne u otopini tla. Prilikom testiranja uspijevanja biljaka hrasta
lužnjaka, poljskog jasena, crne johe, javora, breze i drugih šumskih vrsta
na otpadnim muljevima Smild e i Burg , (1983) su utvrdili da se paralelno
s povećanjem koncentracije teških metala smanjuje visinski rast.


Glava č (1989) smatra da polutantima narušen unutarnji vodni režim
i ekonomija hraniva stabla predstavlja glavne uzorke njihovog fiziološkog
slabljenja i sušenja, posebno onih visokih s dugim putem tranporta tvari.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Polutanti dovode do debalansa između potrošnje i usvajanja vode u stablu.
On nastaje zbog nekontroliranog povećanja transpiracije s jedne strane (oštećenja
kutikule i smanjenja eficientnosti pući lista), a s druge strane akumulacija
polutanata u tlu i korijenju smanjuje mogućnost usvajanja vode (redukcija
korijenskog sustava, oštećenje mikorize, smanjena propusnost rhizoderme
te ostalog tkiva u primarnoj građi korijena).


Navedena tumačenja i iskustva upozoravaju na opsežne negativne posljedice
unošenja polutanata u šumske ekosisteme.


6. ZAKLJUČCI
Itraživanja sadržaja teških metala — olova, cinka i bakra — u tlima
nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske pokazala su da ih neplavljene lokacije
sadrže na nivou prirodnih koncentracija ili slabog povišenja. Blizina
urbanih i industrijskih zona povećava unos olova, cinka i bakra što se regionalno
poklapa s intenzitetom sušenja hrasta lužnjaka. Manja opterećenja
i manji intenzitet sušenja je u g. j . Česma za razliku od g. j . Turopoljski lug
i g. j . Posavske šume.


Na poplavnim lokacijama došlo je do vrlo značajnog unosa olova, cinka
i bakra u tlo u odnosu na neplavljene šumske površine. Enormna onečišćenja
dravskih naplavina svrstavaju ih u rang teško kontaminiranih muljeva
iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s negativnim posljedicama po
obnovu šuma, korištenjne drvnog materijala i namjenu prostora.


LITERATURA


Briine, H., Ellinghaus , R. 1981: Schwermetallgehalte in hessischen Boden.
Landw. Forschung, Kongressband Trier, 38, 338—349


Frieedman , B. 1989: Environmental Ecoloav. Toxic Elements. Academic Press,
INC, 53—63, London


Glav a č, V. 1989: Zbog čega se štete od zračnih polucija prvo pojavljuju na
starijim a ne na mladim stablima, grmlju ili prizemnom rašću. Šum. list br.
6—8, 315—327, Zagreb


Glavač, V., Koenies, H., Prpić, B. 1985: O unosu zračnih polutanata u
bukove i bukovo-ielove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije.
Šum. list br. 9—10, ´53—60, Zagreb


Komlenović , N. 1989: Utjecaj SO, i nekih drugih polutanata na šumsko drveće
s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Šum. list br. 6—8, 243—260, Zagreb


M a n i t a š e v i ć, J., Burnija, Lj., Š o š k i ć, M. 1987: Određivanje teških metala,
anorganskih i organskih polutanata u vodi, mulju i biološkom materijalu
nekih ribnjaka Posavine. Savjetovanje JAZU: rijeka Sava zaštita i korištenje
voda. Poster, Zagreb


Martinović, J., Burlica, Č. 1985: Zagađenost tla teškim metalima u Unsko-
sanskoj regiji. Zbornik radova Instituta za agroekologiju, 39—41, Sarajevo


Martinović, J., K u š e n, E. 1989: Utjecaj turizma i rekreacije na tlo u Jadranskoj
regiji Jugoslavije. Zbornik radova Šumarskog instituta, Jastrebarsko,
br. 80, 245—260, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Mayer , B. 1986: Dostignuća u zaštiti okoline preko zaštite voda, primjena mulja
iz uređaja za pročišćavanje voda u šumarstvu Nizozemske s osvrtom na stanje
u nas. Šum. list br. 11—12, 519—527, Zagreb


Mayer , B. 1987: Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora
i fluora u tlu nizinskih šuma bazena Kupčine. Šum. list br. 1—2, 19—27, Zagreb


Mayer , R. 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari u šumskom ekosistemu.
Šum. list br. 6—8, 299—313, Zagreb


Prpić , B. 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. Šum. list br.
6—8, 235—242, Zagreb


Prpić , B. 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur II.) u Hrvatskoj u svjetlu
ekološke konstitucije vrste. Glasnik za šumske pokuse, Vol. 25, 1—24, Zagreb


Prpić, B., Komlenović, N., Seletković, Z. 1988: Propadanje šuma uSR Hrvatskoj. Šum. list br. 5—6, 105—215, Zagreb


Rauš , Đ. 1975: Karta šumskih zajednica profila pokupskih šuma M 1:25000. Rukopis


Rauš , Đ. 1977: Karta šumskih zajednica gospodarskih jedinica Varoškog luga i
Česme M 1:25000. Rukopis


Smilde , K. W., Burg , J. van den 1983: Sewage sludge in forest. H.O 16(20).
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos-en landsckapsbouw »De Dorschkamp«,
Wageningen, nr. 207, 446—450.


Smith , H. W. 1981: Air Pollution and Forests. Springer Verlag, New York


V r b e k, B., P e z d i r c, N, 1988: Neke karakteristike mulja podzemnog sustava
Đula-Medvedica u Ogulinu. VIII kongres JDPZ, str. 204, Cetinje


Vujasinović , S., M a t i ć, I. 1988: Pojava teških metala u aluvijalnim naslagama
reke Save kao indikatori industrijskog zagađenja. Zaštita voda ´88, JDZV,
353—361, Dojran


Heavy Metals (Pb, Zn, Cu) in the Soils of Lowland Forests in North-West Croatia


This paper presents the results of investigations on the content of lead, zink
and copper in the soils of lowland forests in nort-west Croatia, Considerably larger
amounts were determined in areas exposed to floods, especially in the alluvial
sediments of the river Drava.


Key words: heavy metals, lead, zink, copper, soils of lowland forests,
pollution caused by flood waters north-west Croatia.