DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1990 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Problematika cvatnje i plodnošenja od posebnog je značaja za sjemenske
plantaže i rad na oplemenjivanju šumskog drveća. Zbog toga rezultati ovih
fenoloških opažanja na privredno interesantnim egzotama (Catocedrus dccurrens,
Sequoiadendron giganteum, Taxodium distichum; Juglans nigra,
Quercus rubra, Sophora japonica) imaju svoje opravdano značenje.


Parkovi Zagreba i većine naših gradova prilično su jednolični s obzirom
na cvatnju drvenastih vrsta. U proljetnom aspektu broj cvjetnih ukrasnih
vrsta razmjerno je velik, dok su u ljetnom i jesenskom razdoblju cvjetne drvenaste
vrste vrlo rijetke. U istraživanom području Zagreba opažano je 8 egzota
koje cvatu tijekom ljeta i jeseni te njihovom primjenom mogu se postići
visoki koloristički efekti: Aesculus parviflora, Campsis radicans, Cor-
nus kousa, Lespedeza bicolor, Magnolia acuminata, Sophora japonica, Stranvaesia
davidiana i Tilia americana.


Budući da su ova fenološka motrenja obavljana s ciljem da se utvrdi
kakav je sezonski razvitak različitih egzota na istom lokalitetu, ne dozvoljavaju
— dakako — donošenje općih zaključaka o fenološkim karateristikama
istraživanih vrsta i zakonitosti koje u pogledu sezonskih promjena vegetacije
vladaju na različitim lokalitetima, ali nam mogu poslužiti kao dobra osnova
i putokaz u daljnim proučavanjima.


LITERATURA


Bertović , S. 1975: Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj
(razdoblje 1948—1960.). Acta Biolosica, VII, 2, Prirodoslovna istraživanja, JAZU
41, Zagreb.


Bertović , S. 1976: Klimakartogram Hrvatske (razdoblje 1961—1975.). Zagreb.
Bertović , S. 1980: Fenologija Šumarska enciklopedija, 1 : 542—544. Jugoslavenski
leksikografski zavod, Zagreb.
Bertović , S. 1982: Klimatske prilike parka Maksimir. Provedbeni urbanistički
plan parka Maksimir, Urbanistički institut SRH, Zagreb.


Banuševac , T. 1961: Rezultati istraživanja fenoloških i drugih pojava na dendroflori
zelenih površina Novos Beograda u 1959. godini. Glas. šum. fak., 25:
69—133, Beograd.


Banuševac , T. 1962: Rezultati istraživanja fenoloških i drugih pojava na dendroflori
zelenih površina Novog Beograda u 1960. godini. Glas. muzeja šumarstva
i lova knj. II, Beograd.


Ettinger , J. 1882: Iskaz o cvatnji šumskog drveća i grmlja u okolici zagrebačkoj
godine 1882. Šum. list, 4: 204—207, Zagreb.


Ettinger , J. 1883: Iskaz kada je godine 1882. i 1883. u okolici grada Zagreba i
Maksimira počimalo cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list, 5: 252—255,
Zagreb.


Ettinger , J. 1883: Iskaz o cvatnji i dozrijevanju ploda šumskog drveća i grmlja
u okolici Zagreba. Šum. list, 6:303—305, Zagreb.
Gračanin , M. 1937: Fenologija i poljoprivreda. Priroda, 3: 70—71, Zagreb.
II oče var, A. 1965: Fenološke faze u zavisnosti od vremena. Prirodoslovno-matematički
fakultet, Beograd. (Disertacija).
H or vat, I. 1937: Potreba i značenje fenoloških istraživanja naše zemlje. Priroda,
3: 65—69, Zagreb.


Ilijanić, Lj., Sugar, I., Topic, .!., Šegulja, N. 1974: Proučavanje sezonskih
promjena u vegetaciji Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija, 9 (2):
107—132, Beograd.